Nederlanders te laks met pensioentekorten

Nederlanders te laks met pensioentekorten

Het is niet goed gesteld met de aanpak van het pensioentekort onder Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van de Leiden Universiteit in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een groot aantal particulieren zal een gat in zijn pensioen hebben, maar doet er te weinig aan om dit gat te dichten. Psychologische factoren zoals uitstelgedrag en het onderschatten van het probleem spelen hierin een grote rol. Het roer moet om, zo meent de AFM.

Zeker 33% van de consumenten loopt het risico een lager netto pensioeninkomen te krijgen dan zij zelf vermoeden. Als het pensioeninkomen, het financieel vermogen en het vermogen in de woning mee worden gerekend, dan heeft nog steeds 23% een tekort ten opzichte van hun verwachtte bestedingspatroon. Kortweg betekent dit dat een op de drie Nederlanders later niet zal kunnen rondkomen van hun pensioen. Deze grote groep zal dan mogelijk moeten bezuinigen of het huis moeten verkopen, met alle gevolgen van dien voor de economie. Ook de financiële sector kan er last van krijgen, want als deze particulieren in de problemen komen, kan het vertrouwen in de sector afnemen. Verder zorgen de huidige lage stand van de rente op de kapitaalmarkt al voor een negatief effect op de pensioenuitkomsten. En het feit dat de levensverwachting is toegenomen, zet de pensioenen ook meer onder druk.

De AFM maakt zich met name zorgen over de groep Nederlanders bij wie het pensioen in de toekomst niet toereikend zal zijn. Niet alleen vanwege de mogelijke negatieve gevolgen voor de economie, maar juist ook om de vervelende gevolgen voor deze consumenten zelf. In het rapport waarschuwt de autoriteit dat deze mensen erg teleurgesteld zullen zijn als ze vlak voor hun pensionering beseffen dat ze te weinig pensioen hebben opgebouwd. Het enige dat helpt is ervoor zorgen dat mensen nu al inzicht krijgen in hun eigen uitgangssituatie, aldus de AFM. Dat gebeurt momenteel te weinig: consumenten stellen hun eigen onderzoek uit of vinden het onderwerp te abstract. Verder vinden mensen het pensioen wel belangrijk, maar willen ze liever niet nadenken over ‘oud zijn’ en ‘stoppen met werken’. Zelfs voor degenen die de bel wel horen luiden blijkt het moeilijk om het probleem zelf aan te pakken, omdat het voor hen lastig is om nu al in te schatten hoe hun uitgavenpatroon later zal zijn.

Om het bewustzijn over het pensioentekort bij deze Nederlanders te vergroten, moeten er drempels worden weggenomen, meent de AFM. Consumenten moeten worden aangespoord om zelf periodiek een overzicht te laten maken van hun financiële totaalplaatje op hun oude dag. Ook moeten volgens de AFM online tools worden ontwikkeld en moet er meer persoonlijke begeleiding komen voor personen die digitaal zwak onderlegd zijn. Zzp’ers, huiseigenaren en gescheiden mensen lopen het grootste risico. Anderen die in de gevarenzone zouden kunnen komen zijn arbeidsongeschikten, mensen met tijdelijke arbeidscontracten en particulieren tussen de 35 en 40 jaar oud. De AFM vindt daarom dat deze groepen extra aandacht moeten krijgen in de communicatie over het mogelijke pensioentekort.

Het geld onderbrengen bij een vermogensbeheerder is één van de mogelijkheden voor mensen om meer inzicht in hun pensioen te krijgen. OHV biedt consumenten daartoe de kans. Het bedrijf werkt met iedere particulier op maat, dat wil zeggen dat er persoonlijke gesprekken en een maatwerp portefeuille worden samengesteld op basis van de doelstelling van de klant.

 

2017-01-16T14:02:39+00:00 december 2nd, 2015|Nieuws, Nieuwsbrief|