OHV bereidt zich in 2016 voor op MiFID II

OHV bereidt zich in 2016 voor op MiFID II

De Solvabiliteit II-richtlijn (kortweg Solvency II) is op 1 januari van dit jaar officieel van kracht geworden. OHV heeft zich in de afgelopen maanden goed voorbereid op deze overgang, die het Europese toezicht op de financiële markten moet versterken. Dit jaar werkt OHV verder aan de voorbereidingen op MiFID II, een uitbreiding van de Europese regulering van de financiële markten.

De Europese regulering Solvency II regelt dat verzekeraars voortaan voldoende geld in kas hebben om niet failliet te gaan. Het wil zekerstellen dat claims aan polishouders via Solvency II worden uitbetaald. Ook beschermt het de polishouders tegen een bankroet van de verzekeringsmaatschappijen en krijgen toezichthouders meer inzicht in de handel en wandel van de verzekeraars. Onder de vlag van Solvency II hebben zij bevoegdheden gekregen om eerder in te grijpen. OHV-directeur Erik Bakker vindt de komst van Solvency II een goede zaak. ‘Als OHV zijn we goed op Solvency II voorbereid. Voor ons biedt het namelijk kansen. Waar beleggen vroeger een activiteit was van laag opkopen en hoog verkopen, is het nu meer een bezigheid in het zoeken naar zo kapitaalvriendelijk mogelijke beleggingen die zoveel mogelijk gematcht worden uit de verplichtingen van verzekeraars. Wij zijn daar goed in.’

Solvency II, dat de opvolger is van Solvency I, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Bakker: ‘Tijdens de kredietcrisis hebben overheden banken en verzekeraars zich moeten redden met belastinggeld. Om herhaling te voorkomen zijn er dus verschillende Europese reglementen gekomen, waaronder Basel III en Solvency II, die de kaders voor banken en verzekeraars bepalen. Solvency II regelt dat de beleggingen van verzekeraars worden gematcht aan hun verplichtingen zoals het uitkeren van geld aan polishouders. Dit is om te voorkomen dat er weer een situatie zou ontstaan zoals tijdens de kredietcrisis, waarin de claims van polishouders onder druk kwamen te staan.’ OHV gebruikt de kaders van Solvency II in haar dagelijkse werk. ‘Wij kunnen er voor verzekeraars voor zorgen dat hun beleggingen Solvency II-proof zijn. Dat doen we op twee manieren. Enerzijds doordat wij het stuk van het matchen van de verplichtingen van de beleggingen van de verzekeraars kunnen verzorgen en anderzijds omdat wij bemiddelen bij langlopende onderhandse leningen naar debiteuren zonder kapitaalslag. Bij ons kunnen verzekeraars dus twee vliegen in een klap slaan.’

Naast Solvency II is er een andere Europese richtlijn: MiFID II. Dit regelt onder meer dat de handel op de effectenmarkten transparanter wordt en dit versterkt het gedragstoezicht op beleggingsbedrijven. OHV bereidt zich voor op MiFID II. ‘Alle effectenmarkten zullen binnen MiFID II worden behandeld als waren het aandelenmarkten. Dit is vooral bedoeld voor obligaties, die tot nu toe bilateraal en niet op een beurs worden verhandeld. De bilaterale handel brengt minder transparantie met zich mee en dat willen de Europese instanties met MiFID II veranderen,’ vertelt Bakker. Intenties van transacties moeten vooraf en achteraf gemeld worden, zodat er meer transparantie ontstaat. ‘Wij spelen hierop in met e-trading applicaties. Daarmee krijgen klanten toegang tot elektronische handelssystemen. Zo kunnen ze hun eigen prijzen inleggen, gevraagd worden voor een prijs en via OHV tegen transparante marges zaken doen met andere eindklanten zonder iedere keer de bied-laat spread van banken te moeten overbruggen. De transparantie die e-trading biedt sluit dus goed aan op de kaders van MiFID II.’

 

2016-01-07T16:05:30+00:00 januari 6th, 2016|Nieuws, Nieuwsbrief|