Pensioenfondsen willen af van uitkeringsbelofte

Pensioenfondsen willen af van uitkeringsbelofte

Pensioenfondsen willen een einde maken aan het huidige systeem van toegezegde uitkeringen. Door de vergrijzing en de lage rentes houden de beloften over uitkeringen geen stand. Dit zegt de directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie in de media. De federatie is een overkoepelende organisatie waarbij nagenoeg alle pensioenfondsen zijn aangesloten.

Momenteel onderzoekt de Pensioenfederatie een systeem waarbij iedereen zelf spaart voor zijn pensioen, maar wel wordt verplicht om allerlei risico’s samen te delen. Volgens Riemen valt het huidige stelsel niet meer uit te leggen. De pensioenfondsen werken met aanspraken, maar uiteindelijk willen particulieren gewoon weten hoeveel geld er voor hen is gereserveerd. Daarnaast is er momenteel een massaal dekkingstekort onder de fondsen. Door de lage rente van vorig jaar waren ze snel door hun buffers heen en dankzij een flinke daling van de aandelenkoersen in januari is de dekkingsgraad behoorlijk gedaald.

Pensioenadviseur Aon meldt dat de gemiddelde dekkingsgraad is gezakt van 102% eind vorig jaar naar 97% nu. De daling zorgt ervoor dat de fondsen weer op het crisisniveau van 2012 zitten en dat is geen goede ontwikkeling, stelt Riemen vast. Het hoofd van de pensioenfederatie sluit daarom niet uit dat bij een ongewijzigd beleid en een voordurend slecht beursklimaat, meerdere fondsen vanaf 2017 hun uitkeringen moeten inkorten. Inmiddels zijn de vakcentrales FNV, CNV en VCP al in het verweer gekomen. Zij vragen het kabinet om de rekenrente aan te passen, want deze is doorslaggevend bij het vaststellen van de dekkingsgraad van de uitkeringen.

De vakcentrales hebben hun actie afgekeken van de pensioenfondsen, die al jaren vragen om een andere rekenrente ter beïnvloeding van de dekkingsgraad. Maar de Pensioenfederatie wil het roer nu helemaal omgooien: de beloften om uit te keren moeten overboord. Volgens Riemen is dit van belang, omdat het huidige stelsel het toezeggen van uitkeringen niet langer kan garanderen. Volgens hem is het ‘een onmogelijke vraag’ om een 25-jarige een toezegging te doen die over vijftig jaar waargemaakt moet worden. Dat was het aldus Riemen altijd al, maar omdat de fondsen vroeger minder vergrijsd waren dan nu, kon dit worden opgelost door de premie te verhogen.

Het afschaffen van de uitkeringsbelofte voor pensioenfondsen zal niet zomaar gebeuren, want daar is momenteel in de Tweede Kamer nog geen draagvlak voor. Ook moeten de details erover nog worden uitgewerkt, wat zal duren tot aan het einde van 2016. Daarbij is het belangrijkste hoeveel risico’s de deelnemers verplicht moeten delen.

2016-02-03T14:12:07+00:00 februari 3rd, 2016|Nieuws, Nieuwsbrief|