Lage kosten

//Lage kosten
Lage kosten 2017-08-08T14:08:19+00:00

Kosten en rendement
Lage kosten zijn de eerste voorwaarde voor een goed rendement. OHV biedt u institutioneel vermogensbeheer tegen een lage en transparante kostenstructuur.

Transparantie
In de vermogensrapportage toont OHV al sinds jaar en dag op maandbasis alle kosten rond het vermogensbeheer. De gerapporteerde rendementen zijn netto.

Liquide beleggingenVergelijkende Kostenmaatstaf 
De Vergelijkende Kostenmaatstaf (VKM) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken, om kostentransparantie te vergroten. In de VKM worden alle jaarlijks geschatte kosten rond het vermogensbeheer vooraf inzichtelijk gemaakt. De AFM verlangt van alle Vermogensbeheerders de VKM te tonen op de website. U kunt de VKM van OHV hier zien. De VKM is voorloper van de door de AFM gewenste Total Cost of Ownership maatstaf, waarin alle feitelijke kosten, ook de onzichtbare en indirecte, worden weergegeven.

Geen onzichtbare kosten
OHV hanteert geen onzichtbare en/of indirecte kosten. Aan het einde van het jaar is precies inzichtelijk wat u heeft betaald, dat is wel zo eerlijk.

Contact
Wanneer u wilt weten wat vermogensbeheer bij OHV voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 020 – 504 04 00 of via het e-mailadres info@ohv.nl.