Dat de lange rente aan het stijgen is, merken we aan de hogere offertes op de hypotheekrente. Deze beweging is afgelopen zomer ingezet.
Als we het anker van Europa, namelijk de 10 jaars Duitse staatsrente als ijkpunt nemen, dan zien we dat deze in de zomermaanden van 2016 nog op minus 20 basispunten stond. Deze noteert nu 44 basispunten. Is met deze stijging van 0,64% het grootste deel achter de rug of ligt er meer in het verschiet?

Het ziet er naar uit dat de markt nu ook wacht op een duidelijke richting. We zien in onderstaand plaatje dat eind september de trend naar hogere rentes werd ingezet. Zichtbaar is dat in 2017 er tot twee maal toe een top neergezet is van 0,48% en tot tweemaal toe een bodem van 0,18% is neergezet.

Dat de markt zich nu tussen deze twee punten beweegt, komt omdat de meeste informatie die heeft geleid tot een rentestijging inmiddels verwerkt is in de rentetarieven. Dit waren een stijgende inflatie door de hogere olieprijzen, een aangekondigde verhoging van bestedingen door de regering van Trump en een verhoging van de rente door de Amerikaanse centrale bank.

Nu blijft de vraag over in welke richting zal de markt zich bewegen?
Antwoord op deze vraag kunnen we mogelijk vinden in de spread tussen tien jaars Duitse staat en tien jaar Amerikaanse staat. Deze staat nu op 198 basispunten. Concreet betekent dit dat de tien jaars Amerikaanse staatsrente nu bijna 2% hoger staat dan de tien jaars Duitse staatsrente.

Het gemiddelde van deze spread is echter 56 basispunten. Dat zien we hierboven in het overzicht tussen beide staatsrentes vanaf 1999 tot heden. Als het historisch gemiddelde gevolgd gaat worden dan betekent dit dat of de Amerikaanse rente naar beneden gaat of dat de Duitse rente zich omhoog zal bewegen.
Ik denk dat zonder Europese politieke calamiteiten het laatste zal gebeuren.  De reden dat de Duitse staatsrente nu relatief ten opzichte van Amerika zo laag staat, kan niet los worden gezien van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. En een ding is zeker, eens zal het opkopen van Duitse staatsleningen verminderen en beëindigd worden. Dat moment komt steeds dichterbij. Als dan de grootste koper van Duitse staatsleningen uit de markt verdwijnt, zal de spread tussen Duitsland en Amerika weer naar het historisch gemiddelde toe kunnen kruipen.