Diverse analisten voorspellen dit jaar een renteverhoging in de Verenigde Staten. Deze eerste opwaartse rentestap zou rond oktober dit jaar moeten plaatsvinden. In 9 jaar tijd is een stijgende rente niet meer voorgekomen.

Voor het laatst sinds de tweede wereldoorlog zijn rentes zó lang zó laag geweest. Dit kunt u zien in onderstaande figuur.

 

Als macro-econoom ben ik dan meteen benieuwd naar de gevolgen van deze rentestijging in min of meer gelijksoortige omstandigheden. Destijds werd immers ook de geldpers voor vier jaar aangezet – van 1932 tot en met 1936 – nadat bleek dat de depressie anders moeilijk te bestrijden was.

Allereerst zie ik dat wat men in onderstaande figuur de ‘Mistake of 1937’ noemt geleid heeft tot een terugval van de inflatie in dat jaar. Dat is een logisch gevolg van een renteverhoging dus zal dit ook in 2016 de inflatie kunnen drukken in de VS.

 

 

Dat de rente 1 keer verhoogd gaat worden vind ik niet zo spannend. Veel meer belangstelling heb ik voor het daaropvolgende pad wat de Amerikaanse centrale bank wenst te gaan volgen. De financiële markten prijzen slechts enkele verhogingen in. De Fed echter prijst veel meer verhogingen in, tot een rente van boven de 4%.

Hieronder ziet u ook het effect van de renteverhoging in 1937 op grondstofprijzen. Over het algemeen daalden deze fors na de verhoging van de rente, zoals u kunt zien in de figuur.

In de huidige tijd zie ik dat er al een forse daling van grondstofprijzen gaande is, en een rentestijging kan dit proces versnellen. Dat komt vooral doordat de economie plus de leenvraag bij bedrijven en consumenten kan afkoelen en hierdoor minder grondstoffen nodig zijn.

 

Ook de werkloosheid daalde van 1932 tot 1937. Na de renteverhoging steeg deze destijds weer fors, totdat men in de 1938 de renteverhoging weer terugdraaide.

 

De industriële productie in de VS kreeg een grote klap te verwerken na de eerste renteverhoging. Het vertrouwen dat dit wegnam in het herstel na de moeilijke jaren in het begin van de jaren dertig kwam tot uiting in de productiecijfers zoals onderstaande figuur toont.

 

Ten slotte wil ik u meegeven wat het effect was van de eerste rentestijging op de aandelenmarkten in de Verenigde Staten.

Door het ruime beleid in de jaren ervoor samen met de lage rentes waren aandelenmarkten fors opgelopen. Destijds verdrievoudigde de Amerikaanse S&P500 voordat de eerste rentestijging werd aangekondigd. Het daarop volgende jaar was desastreus voor aandelen. De markten halveerden in 12 maanden tijd.

 

Is dat ons vooruitzicht het komende jaar? Ik let in ieder geval goed op wanneer de rentes verhoogd worden in de VS, daar zullen we hier namelijk ook last van krijgen.