Tijdens de afgelopen Nederlandse verkiezingen is er duidelijk pro-Europees gestemd. We willen dus geen minder Europa. Minder Europa betekent voor mij niet alleen tégen Europa zijn, maar minder Europa is ook afwijken van Europese regels door deze te verzwaren voor de binnenlandse markt.

Uw voorganger interpreteerde inderdaad Europese regels soms naar eigen inzicht. Vaak betekende dit een striktere interpretatie dan in de rest van Europa gehanteerd werd. Een voorbeeld hiervan is de wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Deze eisen zijn in geheel Europa ingevoerd. In Nederland zijn er echter strengere normen geïntroduceerd voor beleggingsondernemingen dan in de andere Europese landen.

Europa betekent vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Strikt Nederlandse beleggingsondernemingen kunnen nu geen vrij personeelsbeleid voeren, omdat ze last hebben van oneerlijke concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de andere landen. Terwijl de banen in kwestie zoals analisten, relatiebeheerders, portfolio managers, risk managers, compliance officers en handelaren voor iedere type werkgever uitgevoerd kunnen worden.
Bovendien is er in Nederland ook een uitzondering voor deze regel gecreëerd voor twee binnenlandse sectoren, namelijk de beleggingsinstellingen en de handelshuizen die voor eigen rekening handelen. Deze twee type werkgevers volstaan door te voldoen aan de Europese regels en niet aan de striktere Nederlandse regels. Dit doet gekunsteld aan omdat de potentiële beroepsgroep zich niet leent voor opsplitsing in sectoren. Maar komt nu weer een derde groep bij die ook uitgezonderd zal zijn van de Nederlandse interpretatie. Dat zijn namelijk buitenlandse banken die mogelijk straks Londen willen verlaten en op zoek gaan naar een vestigingsplaats in de Europese Unie. Nederland en Amsterdam in het bijzonder voeren een campagne om Londense banken naar Nederland te halen. Maar een hindernis is natuurlijk onze strengere beloningsregels. Echter maken de politiek verantwoordelijken deze buitenlandse banken nu duidelijk dat deze ‘Nederlandse’ beloningsregels niet voor hén zullen gelden.

Dit gegoochel met de Europese regel levert dan wel degelijk een probleem op voor de bestaande lokale ondernemingen. Ten eerste omdat er geen level playing field is met andere Europese landen. Ten tweede doordat er straks drie groepen financiële ondernemingen in Nederland zijn, die personeel kunnen benaderen met gunstigere arbeidsvoorwaarden dan de andere lokale ondernemingen. Het komt nu al voor dat personeel bij beleggingsondernemingen worden benaderd, door ondernemingen, die een uitzonderingspositie hebben. De komst van buitenlandse banken zal de arbeidsmarkt verder verstoren doordat er slechts een relatief kleine pot met beschikbare specialisten in Nederland in de financiële sector werkzaam zijn. Dit is naar mijn mening niet pro-Europees maar geeft juist richting aan minder Europa.

Mijn verzoek aan u is om haast pathetisch gezegd in dit specifieke geval de Europese regels volledig in Nederland in te voeren om een structurele ontwrichte arbeidsmarkt en een niet gelijk speelveld te voorkomen.