Afgelopen februari stelde de vermogensbeheervergelijker Vermogensbeheer.nl dat actief beheer bij obligaties tot betere rendementen leidt dan bij passief beheer. Dit druist in tegen de ‘moderne’ beweringen dat passief beleggen leidend zou zijn. Waarom is dit dan niet het geval met obligaties? In deze column wil ik ingaan op de specifieke kenmerken van het product obligaties en hoop ik hiermee te kunnen aantonen dat passief beleggen in obligaties minder waarde toevoegt voor de achterliggende klant dan bij actief beleggen.
1.Nieuwe emissies

In de obligatiemarkt wordt er veel geëmitteerd. De bedragen die met nieuwe uitgiften opgehaald worden zijn vele malen groter dan bijvoorbeeld met aandelenemissies. Daarom is deze nieuwe issue markt een kans voor een actieve beheerder om extra rendement te behalen ten opzichte van een indexbelegger. Bij emissies wordt er vaak een premie gegeven om beleggers over de streep te trekken om in te schrijven. Door hier actief op in te spelen kan er op jaarbasis tot 0,4% aan extra rendement worden behaald op de verkregen obligaties door de actieve beheerder.
De passieve beheerder vist achter het net, omdat als de nieuw uitgegeven obligatie na enkele maanden in een index wordt opgenomen de nieuwe issue premie er al uit is gelopen.

Actieve belegger >krijgt nieuwe issue premie

Passieve belegger> volgt index en mist nieuwe issue premie

 

2.Selectie debiteuren

Een actieve beheerder selecteert debiteuren op basis van zijn kwantitatieve en kwalitatieve criteria.
Een passieve beheerder heeft deze keuze niet. Hij volgt de debiteuren die in de index zijn opgenomen. Vaak zijn het dan de bekende debiteuren, die veel emitteren, die in indices worden opgenomen. En dat is eigenlijk raar. Je belegt automatisch in bedrijven, die júist veel lenen. Terwijl er misschien ook bedrijven zijn die een mindere geldbehoefte hebben en daardoor een aantrekkelijkere keuze zijn.

Actieve belegger > selecteert ook debiteuren die weinig geld lenen

Passieve belegger > belegt automatisch in debiteuren die veel lenen

 

3.Kopen en verkopen van obligaties

Het aankopen van obligaties vindt plaats via bilaterale handel en vindt niet of nauwelijks plaats op de beurs.
Op de beurs is er standaardisatie en met een druk op de knop kan een aandeel gekocht of verkocht worden. Bij obligaties is de diversificatie veel groter en daardoor is handel op de beurs lastig en is de bied laat spread dan ook groter dan die bij aandelen. Deze handel gebeurt wereldwijd bilateraal tussen honderden partijen, die hierin gespecialiseerd zijn.
Een actieve beheerder kan hierop inspelen door enerzijds goede contacten met al deze tegenpartijen te hebben en anderzijds door op een geconcentreerde manier zijn bied– en laat prijzen in te leggen. Een passieve indexbelegger heeft deze keuze niet. Immers als bijvoorbeeld de inleg van een obligatietracker verhoogd wordt dan zal de ETF provider automatisch alle onderliggende obligaties uit de index snel moeten kopen anders loopt hij tracking difference risico. Op deze wijze vermindert de kans op een goede executie van de obligaties.

Actieve belegger > koopt en verkoopt beter in

Passieve belegger > koopt en verkoopt op de automatische piloot

 

4.Selectie van de individuele obligaties

Er is één aandeel Shell. Er zijn wel vijftig obligaties Shell. Er is één aandeel ABN Amro. Er zijn wel 3000 obligaties van ABN Amro. Hiermee wil ik aangeven dat er een grote diversiteit is aan uitgegeven obligaties door één instelling. Als indexbelegger heb je geen keuze welke obligatie van deze instelling gekocht wordt. Als actieve belegger kan je op zoek naar de bewuste obligatie van deze instelling welke relatief het meeste rendement geeft.

Actieve belegger> selecteert de obligatie van één debiteur welke het meeste rendement geeft

Passieve belegger> kan deze selectie niet maken en koopt gewoon de obligatie welke in de index is opgenomen.

Om vervolgens te staven dat actieve beheerders het ook daadwerkelijk beter doen dan de index in obligaties heb ik onderstaand plaatje toegevoegd, waarin een vergelijking is gemaakt van een actief beheerd obligatiefonds en de index. De naam van het fonds is fresh fixed income fund en de benchmark bestaat voor 75% uit de ishares euro aggregate bond ucits etf en voor 25% uit de ishares euro high yield corporate ucits etf. Hierin is zichtbaar dat de outperformance 4 % bedraagt sinds 1 juli 2016.