Dallas Fed voorzitter Richard Fisher kwam eerder deze week met het vooruitzicht dat de Amerikaanse rente richting eind 2018 zal worden verhoogd tot 3,5 a 4%. Hij stelde erbij dat het van belang is dat het niet kort en snel zal gebeuren maar rustig en over een aantal jaren. Renteverhogingen in deze omstandigheden richting 4% in iets meer dan drie jaar komt op mij toch wel als kort en snel over.

Met een overheidsschuld van 18 triljard USD lijkt mij een renteverhoging tot 4% ook zeer onwaarschijnlijk. Iedere procent verhoging van de rente leidt tot een jaarlijkse toename van het overheidstekort van 180 miljard dollar. De projectie van de hogere rentes tot eind 2018 zou tot een toename leiden van een kleine 700 miljard dollar schuld per jaar. Onderstaande grafiek toont de schuldontwikkeling over de afgelopen decennia.

schema

 

 

 

 

 

 

 

De schuldenlast per huishouden in de Verenigde Staten zou exponentieel omhoog schieten. Voor enig perspectief inzake deze enorme bedragen kan ik u vertellen dat een rentestijging van 3% over 20 jaar gezien de schuld per huishouden met ruim 400.000 USD doet toenemen. Dat heeft gigantische consequenties voor de te verwachten welvaart van de toekomstige generaties Amerikanen. Die zullen leven onder een enorme schuldenlast.

Los hiervan is het de strategie van de Fed de komende jaren om de balans te verkleinen. In september werd al aangegeven dat aflopende Amerikaanse staatspapier beleggingen niet meer worden herbelegd. Als die strategie gehandhaafd blijft dan verkrapt de Fed balans met een kleine 800 miljard dollar tot eind 2018.

Wat een ambitieuze plannen van de Amerikanen. Enerzijds halen ze geld uit het monetaire systeem door aflopende obligatiebeleggingen niet te herbeleggen en anderzijds is er de intentie om de rentes fors te verhogen tot eind 2018.

Voor mij als obligatiebelegger zou dat goed uitkomen. Door te beleggen in kortlopende Amerikaanse leningen met een variabel rentepercentage profiteer ik van een stijgende rente. Ook kan ik voordeel halen uit een sterkere Amerikaanse dollar. Hogere rentes zijn namelijk schaars voor beleggers. Die hebben wel interesse in een wereld waar de rente voor AAA obligaties rond 0% schommelt.

De markten die hier echter niet van houden zijn de aandelenmarkten. De Amerikaanse S&P500 is omhoog gestuwd op monetaire verruiming en historisch lage rentes. De intenties die de Fed nu uitspreekt staan hier volledig haaks op. Hoog tijd om wat voorzichtiger om te gaan met aandelenbeleggingen in de Verenigde Staten wat mij betreft.