In maart 2018 is de film ‘Bankier van het Verzet’ in première gegaan. De film is gebaseerd op het levensverhaal van Walraven (ook wel ‘Wally’ genoemd) van Hall. Van Hall was bankier, die het verzet tegen de NSB en nazi’s hielp financieren. Een ware held uit de financiële wereld. In de huidige tijd, waar ethiek en integriteit in regels en cursussen gegoten worden, is dit verhaal van Walraven meer dan ooit relevant.

Een ware held

Walraven en zijn broer Gijs hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog meegeholpen aan het financieren van het Nederlandse verzet. Naarmate het verzet groeide, was er meer geld nodig. De nazi’s gingen op jacht naar de bron van dit geld. Met gevaar voor eigen leven zijn de broers Van Hall de financiële spil geweest in het verzet. Een onbekend verhaal, waarbij de verzetsheld Walraven pas sinds enkele jaren een monument heeft gekregen naast De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam.

Functie van een bank

Banken vervullen een transformatiefunctie in de economie. Dit betekent dat ze geldvraag en geldaanbod bij elkaar brengen. Ze bewaren het geld en lenen het uit. De bank vervult zo een belangrijke rol binnen de samenleving. Over de bankenwereld is veel geschreven en niet altijd even positief. Denk bijvoorbeeld aan Joris Luyendijk, die de bankenwereld onderzocht. Hij concludeert dat de instellingen die ervoor zorgen dat de economie goed functioneert, tegelijkertijd de wereld ook hard in de afgrond kunnen storten.

Bankierseed

Middels cursussen worden de bankiers tegenwoordig geschoold in de ethiek en integriteit. Daarnaast is er veel wet- en regelgeving, die eerlijk gedrag in de financiële markt waarborgt. Hierbij valt te denken aan de Wft en het gedragstoezicht door de AFM. Alle bankiers, zowel de nieuwe als de bestaande medewerkers, dienen sinds 1 april 2016 een eed af te leggen. De medewerkers beloven ‘dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uitoefenen en daarbij het belang van de klant centraal stellen’. Hoewel het niet altijd gaat over leven en dood, zoals in het verhaal van Walraven, kunnen bankzaken een belangrijke impact hebben op spaarders, beleggers of leners.

Verantwoordelijkheid

In de Bankierseed staat omschreven dat de bankier een zorgvuldige afweging dient te maken tussen de belangen van alle partijen die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert. Het verhaal van Van Hall is een praktijkvoorbeeld in hoever de verantwoordelijkheid van een bankier kan gaan. Het zijn van een bankier heeft in die zin gelijkenissen met het zitten op een passagiersstoel in een vliegtuig bij de nooduitgang. De bankier heeft een duidelijke verantwoordelijkheid, die hem of haar bij aanvang wordt uitgelegd. Wellicht is het een bevoorrechte positie om op een passagiersstoel met veel beenruimte te zitten of een goedbetaalde baan als bankier te hebben, maar wel een positie met grote verantwoordelijkheid. Soms is dit zelfs een verantwoordelijkheid, die gepaard kan gaan met gevaar voor eigen leven.

Deze column is 3 mei jl. gepubliceerd op Fondsnieuws