Het huidig aandelenjaar kent weinig winnaars, behalve dan de bedrijven die aan Amerikaanse beurzen staan genoteerd. Versterkend effect was de beweging van de Amerikaanse dollar. Dit kunt u zien in onderstaand staatje waar de performance van de aandelenmarkten aan de rechterkant staan. De meeste rechter kolom is de beweging inclusief het valutaeffect. Dit is goed voor diegenen die beleggen in Amerikaanse aandelen, maar het is niet zonder risico’s.

De meeste beleggers kopen effecten voor een waardegroei van hun vermogen zodat ze later aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen. Verplichtingen zoals huur, hypotheek, nutsuitgaven, vakanties en levensonderhoud stijgen in de loop van de tijd. Deze verplichtingen luiden voor ons in euro’s. Door te beleggen in een vreemde valuta om later aan je verplichtingen in euro’s te voldoen voeg je een extra risico toe.

Dit risico wordt onderkend door toezichthouders die institutionele beleggers controleren. Institutionele beleggers zoals verzekeraars beleggen om aan hun lange termijn verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen zijn voor hen, dat ze altijd genoeg vermogen hebben om aan de toekomstige uitkeringen van hun polishouders te voldoen. Vanwege deze reden worden ze voor het nemen van risico ‘bestraft’. Deze ‘straf’ betekent dat ze meer eigen vermogen opzij moeten zetten voor het nemen van risico’s.

Vreemde valuta

Als een verzekeraar belegt in een vreemde valuta betekent dit, dat ze bijvoorbeeld 25% van deze belegging opzij moeten zetten om toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit omdat het kiezen van een vreemde valuta het risico vergroot, dat een verzekeraar de uitkering aan zijn polishouders die in euro’s luidt niet kan voldoen.

Ditzelfde geldt dus ook voor particuliere beleggers. Ondanks dat de resultaten dit kalenderjaar in Amerikaanse dollars zeer positief zijn, besef heel goed dat er meer risico’s in de portefeuille worden genomen dan u misschien beseft.