Blijkbaar halen beleggers met meer vermogen hogere rendementen dan kleinere beleggers. Althans dat suggereert de wetgever met zijn nieuwe plannen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het APG en PGGM in theorie meer rendement halen dan een vader die belegt om de studie van zijn kinderen te betalen. Dit rechtvaardigt volgens de regeringscoalitie blijkbaar dat particulieren met meer vermogen een hogere belasting gaan betalen dan diegenen met een kleiner vermogen.

Dit staat naar mijn idee haaks op een nieuwe ontwikkeling in het beleggingsspectrum en tevens gaat het in op een gedachte van de wetgever met betrekking tot het risicogedrag van oudere beleggers.

Het aankomend decennium staat wat mij betreft in het teken van de democratisering van de kleine belegger. Dat betekent dat deze belegger toegang heeft tot markten die voorheen voorbehouden waren aan inderdaad grote beleggers. Met de introductie van bijvoorbeeld een ETF kan een particuliere belegger met één simpele aankoop toegang krijgen tot een gespreide markt wereldwijd.

De kosten hiervoor zijn lager dan met beleggingsfondsen, dus deze lagere kosten kan de belegger optellen bij zijn rendement.

Daarnaast heeft iedere belegger tegenwoordig door middel van crowdfunding toegang tot markten die inderdaad voorheen voorbehouden waren aan grote beleggers. Vroeger bracht een particulier zijn spaargeld naar de bank en de bank zette dit uit middels kredieten aan bijvoorbeeld het bedrijfsleven of hypotheken. Dit kan nu iedereen door middel van crowdfunding. Met kleine bedragen kan een particulier nu leningen of aandelen kopen van het bedrijfsleven, uiteraard met de rendementen en risico’s die hiermee gepaard gaan. Dit betekent dat potentiële rendementen gelijk zijn voor iedere belegger, groot en klein. Dit rechtvaardigt een verschillende behandeling van deze beleggers niet.

De plannen voor een nieuwe vermogensrendementsheffing brengen verder oudere vermogende beleggers in een spagaat. Een spagaat die gecreëerd is door enerzijds de VVD en PvdA die beweren dat je met meer vermogen een hoger rendement kan halen en anderzijds door de toezichthouder die van mening is dat oudere beleggers minder risico moeten nemen met hun beleggingen omdat hun horizon korter is om verliezen in te lopen die gepaard kunnen gaan met het nemen van meer risico’s.

Dat betekent dat, vanuit deze zorgplicht die de AFM aan onder andere vermogensbeheerders oplegt,oudere beleggers met minder rendement genoegen moeten nemen en meer focus moeten hebben op vermogensbehoud. En nu halen de regeringspartijen deze AFM rechts in omdat verwacht wordt dat deze categorie beleggers meer rendement kunnen halen en ook moeten halen om de hogere vermogensbelasting te kunnen betalen.