Wat zijn de gevolgen voor u van de beslissing van de Europese Centrale Bank. Het kan u niet ontgaan zijn, dat de ECB vorige week andermaal heeft besloten het opkoopprogramma van obligaties te verlengen. Maar wat betekent dit voor u in uw privésituatie en bedrijfssituatie?

Besluit ECB

Allereerst vatten we kort samen wat de ECB afgelopen donderdag heeft besloten. De Europese Centrale Bank heeft bekend gemaakt het opkoopprogramma van obligaties te verlengen tot en met september 2018. Wel worden vanaf januari 2018 de maandelijkse aankopen gehalveerd tot 30 miljard per maand.
Draghi gaf aan wel de vrijheid te behouden het opkoopprogramma te verhogen en te verlengen.
Het herinvesteren van aflossingen voortkomende uit het opkoopprogramma zal blijven doorgaan ook nadat het opkoopprogramma is beëindigd.

Spaarrente

In de persconferentie heeft Draghi een eerdere gemaakte opmerking over de korte rente herhaald.
Hij heeft duidelijk gezegd de korte rente pas te gaan verhogen geruime tijd nadat het opkoopprogramma is beëindigd. Nu moeten we ons gaan afvragen wat de definitie van ‘’geruime tijd ‘’is. Stel dat met ‘’geruime tijd’’ zes maanden wordt bedoeld. Dan betekent dit dat de korte rente pas weer naar boven kan worden aangepast in de lente van 2019. Dit betekent dat uw spaarrente nog zeker twee jaar laag zal blijven. Banken betalen namelijk zelf een negatieve rente van minus 0,40% aan de ECB. Langzaam zijn banken dan ook de spaarrentes verder gaan verlagen tot de situatie van nu, waar bedrijven negatieve rentes betalen op hun rekening courant en particulieren een vergoeding krijgen van gemiddeld 0,10%. Deze situatie zal dus nog zeker twee jaar voortduren. Dit terwijl de inflatie nu 1,5% bedraagt. Dit betekent dat u als spaarder in ieder geval een paar jaar lang niet gecompenseerd wordt voor de inflatie.

Hypotheekrente

Draghi liet een open eind hangen in de persconferentie inzake de einddatum van het opkoopprogramma. Hij zei de vrijheid te willen behouden de einddatum en de hoogte van het opkoopprogramma te kunnen aanpassen. Dit alles mits de inflatie zich niet structureel richting de twee procent beweegt. Voor ons betekent dit dat onze visie van hogere lange rentes zich iets langzamer zichtbaar invullen. We denken dat een tien jaars staatsrente met een inflatie van 1,5% en een economisch groei van 1,5% rond de twee procent zal moeten zijn. Dit tarief wordt nu niet bereikt omdat er één hele grote koper in de markt is, namelijk de ECB. We weten dat dit opkoopprogramma ooit ten einde komt en als deze einddatum in zicht is zal de lange rente stijgen. Dan zal ook uw hypotheekrente stijgen. Maar door de slimme opmerking van Draghi om de einddatum van september 2018 flexibel te houden zal deze stijging langzamer zijn dan verwacht.

Bedrijfsleningen

In de persconferentie werd aan Draghi gevraagd wat de verdeling tussen de verschillende typen obligaties zal zijn. Hierop leek Draghi enigszins verrast te reageren, alsof dit nog niet was besproken. Hij verwees naar een verklaring die na de persconferentie gepubliceerd zou worden. Hier stond echter geen aanvullende informatie in. Wel zei Draghi later in de persconferentie dat bedrijfsobligaties een substantieel onderdeel van het opkoopprogramma zullen blijven. Hiermee werd op zijn minst gesuggereerd, dat het relatieve aandeel van bedrijfsobligaties wel eens zou kunnen stijgen ten faveure van staatsobligaties. Hierdoor daalden de kredietopslagen op bedrijfsobligaties verder. Deze kredietopslag is een ijkpunt voor overige bedrijfsleningen, ook die aangegaan worden door het MKB. Immers als de kredietopslag die grote bedrijven moeten betalen voor hun obligaties daalt, daalt ook de opslag die het MKB moet betalen voor hun bedrijfsleningen. Deze kredietopslag staat nu op een meerjarig laagtepunt en het geld om leningen te kopen is ruim voorradig in verband met de search voor yield. Dus als er ooit een kans is geweest om goedkoop leningen aan te trekken voor het bedrijfsleven dan is dat nu en wel uiterlijk tot september 2018.

Samenvattend zijn er dus drie conclusies te trekken uit de laatste ECB vergadering:

  • Spaarrente blijft nog twee jaar zeer laag
  • Hypotheekrente gaat stijgen maar minder snel dan aanvankelijk gedacht
  • Bedrijven kunnen zich nog relatief goedkoop blijven financieren