De oude economen kunnen ons keer op keer weer zaken leren.

‘All money is a matter of believe’. Dit is geen uitspraak van een analist van een hedendaagse zakenbank over het fenomeen cryptogeld. We moeten hiervoor terug in de tijd gaan. En wel naar één van de grondleggers van de moderne liberale economie.

Adam Smith

Adam Smith is bekend van zijn levenswerk ‘The Wealth of Nations’. Dit boek stamt uit 1776 en speelde zich af op het snijvlak van de Amerikaanse en Industriële revolutie. Smith behoort tot de groep van filosofen uit de Verlichting. Deze filosoof was er van overtuigd dat de overheid zich zo weinig mogelijk moet bemoeien met de handel en nijverheid. Dit fenomeen benoemde hij als ‘laissez faire’. Daarnaast geloofde hij dat de ‘onzichtbare hand’ zorgt voor zelfregulering van de economie.

Geloof

Volgens Adam Smith draait het bij geld om het geloof erin. Je geeft een briefje met een afbeelding van een gebouw of historisch persoon en de ander geeft daar iets waardevols voor terug. Het draait allemaal om vertrouwen. Waar is dit vertrouwen op gebaseerd? De overheid duidt geld aan als een wettig betaalmiddel en moet er voor zorgen dat het zijn koopkracht behoudt. Dit kan de overheid doen door de inflatie laag te houden. Denk bijvoorbeeld aan de inflatiegeschiedenis van Zimbabwe, waarbij de bevolking niet meer gelooft in het geld, aangezien het steeds minder waard wordt.

 Cryptogeld

En dan is daar cryptogeld. Het nieuwe geld. Maar wat voor functies heeft geld ook al weer? Dan moeten we weer terug naar de schoolbanken. De functies van geld zijn: oppotmiddel, ruilmiddel en rekeneenheid. Dit zijn drie functies, waar we nog niet van kunnen zeggen dat cryptogeld daar al aan kan voldoen in de huidige samenleving. En ja, als er weinig functies zijn, die dit nieuwe geld kan vervullen dan moet het geloof sterk zijn.

Rol overheid

De economen van deze tijd mengen zich ook in het debat. Hierbij gelooft professor Kenneth Rogoff eveneens dat het verleden zich zal herhalen. De overheid zal het cryptogeld uiteindelijk gaan reguleren en op termijn zelf gaan uitgeven. Hij haalt aan dat het geld dat nu gebruikt wordt ook door de private sector is uitgevonden en dat de overheid het vervolgens heeft gereguleerd en overgenomen. Waarom zou dat nu anders zijn? Wanneer het op het monetaire systeem aankomt, maakt de overheid de regels. De anonimiteit, die cryptogeld met zich meebrengt, is volgens hem een belangrijk aspect waardoor de overheid zich gaat inmengen. Met de overheidsinmenging zal het geloof in een nieuwe vorm van geld toenemen.

De basis van het geloof

Adam Smith leerde ons, dat geld een kwestie van geloof is. Maar ja, het geloof moet wel stevige fundamenten hebben. Anders is geld te wispelturig voor ons om in te geloven en gebruiken. Een voetbalfan heeft af en toe een kampioensbeker nodig om in zijn club te blijven geloven. Er moeten enigszins sterke verdedigers staan en een goede spits. Wil je het geloof in cryptogeld versterken dan moeten eerst de fundamenten aangepakt worden.

Deze column is gepubliceerd op Fondsnieuws per 26 februari jl.