Als columnist voor DFT.nl schrijf ik voornamelijk over de koersontwikkeling op de aandelenmarkten. Al enige tijd is mijn verwachting dat Europese aandelen verder omhoog kunnen. Monetaire verruiming staat mijns inziens aan de basis van groei van een aandelenmarkt.

Toch wil ik het in deze column een keer niet uitgebreid over aandelen hebben, markten stijgen nog wel een tijdje door denk ik. Wat nog interessanter is op dit moment zijn de rentemarkten. Zelf ben ik portefeuille manager van een obligatiefonds en handel al 20 jaar actief in vastrentende waarden. Naar mijn idee staan we aan de vooravond van hogere langlopende rentes. Er zijn veel tekenen die erop duiden dat de bodem is gezet in langlopende rentes.

Figuur 1: 10-jaars obligatie rentes

Bron: Bank of America

Hier zijn steeds meer redenen voor aan te dragen. Enerzijds is de belangrijkste koper van langlopende obligaties zowat uitgekocht. De Europese Centrale Bank heeft haar eigen ingestelde limieten bereikt op dat vlak dus oriënteert ze zich nu meer op kortlopende obligaties en bedrijfspapier. Dit beleid is overigens gunstig voor bankaandelen maar daar ga ik het nu niet over hebben. Wat meer druk op de rentes gaat geven is de snel oplopende inflatie. Inmiddels is de headline inflatie weer nabij de 2% en herstellen grondstofprijzen verder. Dit betekent aanhoudende druk op inflatie.

Figuur 2: Europese inflatieontwikkeling

Ook begint de monetaire verruiming op de reële economie door te werken. Geld lenen wordt steeds makkelijker voor bedrijven en particulieren waardoor onder andere de huizenmarkt in heel Europa goed in de lift zit. Daarnaast daalt de werkloosheid fors, dit heeft ook zijn uitwerking op de te verwachten bestedingen door de consument. Meer groei en een hogere inflatie betekent een hogere lange rente. Met de huidige stand van deze rente net boven 0% is er naar mijn mening dan ook ruimte voor 1 tot 2% rentestijging op het 10-jaars vlak en langer.

Figuur 3: kredietgroei Europa

Deze macro-economische ontwikkelingen duiden er sterk op dat het een kwestie van tijd is voordat rentes zullen gaan stijgen. Binnen ons obligatiefonds spelen we daar actief op in door het lange renterisico af te dekken. Momenteel werken we met een rentegevoeligheid van anderhalf jaar en een verwacht rendement van ruim 2,5% op jaarbasis. Voor zover ik weet zijn er bijna geen fondsen in Nederland die actief renterisico afdekken. Met een 0% risicovrije rente kost dit nagenoeg niets en is een belegger beschermd tegen (on)verwachte rentestijgingen. Een 2% rentestijging zonder afdekking kost al gauw 10 tot 20% aan rendement in een langer lopend obligatiefonds. Dat is het risico wat mij betreft niet waard.

Wij beleggen graag in obligatieleningen van bedrijven als Fresenius, ASML en Unilever. Prima namen om in te beleggen voor het ontvangen van de krediet opslag. Het renterisico op de looptijd geven we echter graag door aan een andere belegger die daar minder op let. Bijgevoegd factsheet toont u duidelijk de korte rentegevoeligheid en de hoge yield in het vastrentende fonds.