De Nederlandse particuliere belegger belegt meer duurzaam. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Er bestaan al een tijdje trackers die beleggen in duurzame aandelen. Michael Mooijer van OHV neemt in zijn column de eerste duurzame obligatie-ETF onder de loep.

Onlangs is in Parijs een grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties geweest. De bijna 200 deelnemende landen willen tot oplossingen komen die ervoor moeten zorgen dat de temperatuurstijging op deze planeet tot 2 graden beperkt blijft. Daarvoor moet de CO2-uitstoot drastischworden verminderd door energie op te wekken via wind, zon en water.

Niet alleen van de reële economie worden aanpassingen en innovatie verwacht, maar ook van beleggers wordt verlangd dat zij meer doen op het terrein van duurzaamheid. Banken, vermogensbeheerders en asset managers wordt steeds vaker gevraagd wat zij doen op het gebied van duurzaamheid. OHV erkent haar maatschappelijke rol die beheerder van het vermogen van cliënten met zich meebrengt en heeft de morele plicht om maatschappelijk verantwoord te beleggen en te ondernemen. Waar mogelijk richt OHV de portefeuilles van haar cliënten actief duurzaam in. Wij baseren ons op openbare bronnen als periodiek gekochte research inzake de ESG (ecologische, sociale en governance)- criteria. Bovendien hebben wij vorig jaar nog een seminar voor cliënten georganiseerd met duurzaamheid als thema.

Om in te spelen op de groeiende vraag naar duurzame beleggingen heeft iShares haar eerste duurzame obligatie-ETF gelanceerd. De tracker is opgebouwd uit kortlopende, in euro’s uitgegeven investment-grade obligaties van bedrijven met een ESG-rating op BBB-niveau op hoger, zoals gemeten door MSCI. Sinds 12 januari jl. kan men op de Duitse Xetra beurs in deze tracker handelen.

27-1-16

De benchmark van de tracker is de Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 year Sustainability ex-Controversial Weapons index. De ETF bestaat dus uit beleggingen in bedrijfsobligaties die voldoen aan bepaalde ESG-criteria.

De portefeuilleverdeling in de top 5 landen is als volgt:

  • Frankrijk   : 25,85%
  • Duitsland : 13,45%
  • Nederland: 9,85 %
  • Spanje     :   9,52 %
  • VK             :   7,53 %

De grootste weging in de tracker is de financiële sector met bijna 43 procent en de gewogen gemiddelde looptijd is 1,43 jaar. Op dit moment is de coupon, het rentepercentage dat jaarlijks door de uitgever van de obligatie moet worden betaald over de nominale waarde van de obligatie, ongeveer 3,8 procent in deze ETF.

Naar mijn mening is deze tracker een uitstekende toevoeging in het palet van duurzame beleggingen. Naast het beleggen in duurzame aandelen is het nu dus ook mogelijk om duurzaam te beleggen in obligaties. Indien u meer informatie wilt over de mogelijkheden of vragen inzake duurzaam beleggen, sta ik u als beleggingsadviseur graag te woord.