Vandaag komt Mario Draghi als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) met nieuwe maatregelen aanzetten om inflatie aan te jagen in de Eurozone. Wat voor maatregelen dit worden is niet duidelijk. Enerzijds is de kans groot dat de korte rente, die al negatief is, nog verder omlaag wordt gebracht naar -0,3 procent. Anderzijds bestaat de kans dat het monetaire verruimingsprogramma wordt vergroot met een bedrag tussen de 200 en 1000 miljard euro. Aangezien de ECB niet meer dan 25 procent mag kopen van een uitstaande lening binnen het monetaire programma is de kans ook nog aanwezig dat de ECB zal aangeven bedrijfsleningen te gaan opkopen.

Alle bovenstaande maatregelen geven denk ik afzonderlijk en in versterkte mate gezamenlijk een grote impuls aan zogenaamde risky assets. Ik bedoel dan risicovolle beleggingen als achtergestelde bedrijfsleningen maar vooral ook beleggingen in Europese aandelen. Het creëren van meer geld in de Europese economie komt momenteel al duidelijk naar voren in de ruime geldhoeveelheid statistieken die de ECB zelf publiceert. In de figuur kunt u zien dat de geldgroei momenteel ruim 5 procent is, het effect van het eerste verruimingsprogramma is goed zichtbaar en zal verder oplopen is mijn verwachting.

2-12

Figuur 1: M3 geldgroei Europa (Bron: bloomberg)

Meer geld in een economie is gunstig voor de langere termijn groeiperspectieven. Economische groei in Europa trekt hierdoor in 2015 al enige tijd aan. De groei is momenteel ruim 1,5 procent en de perspectieven voor 2016 worden regelmatig opwaarts bijgesteld. Een hogere geldgroei kweekt ook inflatie, dat is precies de bedoeling van de ECB. Zolang de inflatie niet aantrekt kan de ECB volop blijven stimuleren. In figuur 2 kunt u zien dat de inflatie nog weinig opwaartse beweging vertoont.

2-12_2

Figuur 2: Europese inflatie (Bron: Bloomberg)

Kijk ik echter naar de toekomstig te verwachten inflatie dan zie ik dat de afgelopen maanden een ander beeld begint te ontstaan. Inflatieverwachtingen voor de toekomst beginnen omhoog te kruipen. Nog niks schokkends maar wel iets om in de gaten te houden, bekijkt u daarvoor figuur 3.

2-12-3

Figuur 3: Toekomstige Europese inflatie, 5 jaars inflatie over 5 jaar (Bron: Bloomberg)

Hogere geldgroei leidt tot meer economische groei en oplopende inflatie. Beide variabelen zijn belangrijke determinanten voor de rentestanden op langlopende leningen. De huidige renteniveaus met looptijden van 10 jaar of langer zijn historisch laag. Ik denk dat gezien de verwachtingen deze standen niet langer gerechtvaardigd zijn en in de loop van 2016 rentes gaan oplopen. De rentecurve zal hierdoor versteilen. Dat is wederom precies wat de ECB wenst en ik denk dat gaat gebeuren zolang diezelfde instantie maar volop blijft stimuleren. Vanmiddag zal de ECB daarom weer een belangrijke stap in de juiste richting zetten.