Mario Draghi stelde teleur tijdens de meest recente persconferentie van de ECB donderdag jongstleden. Veel analisten hadden een verlenging van 6 maanden van het monetaire verruimingsprogramma verwacht. Dat zou zo’n 480 miljard euro nieuw geld extra in de economie betekenen. Dit is ongeveer net zoveel als het jaarlijks Bruto Binnenlands Product van België. Het was vooral een tegenvaller voor financiële markten omdat het niet eens was besproken als mogelijkheid. Terwijl Draghi in eerdere speeches zinspeelde op verdere stappen in de richting van een losser monetair beleid.

Ik denk dat het probleem voor de ECB vooral ligt in het feit dat ze moeite hebben om de huidige 80 miljard euro per maand te besteden aan bestaande en nieuw uit te komen obligatieleningen. Aangezien ze per lening een beperkt deel mogen opkopen, 25 tot 30% per lening, zullen ze voor het einde van het jaar reeds hun maximum te kopen schuldpapier hebben bereikt. Het aankondigen van een verlenging heeft dan weinig zin als men al weet dat er geen koopmogelijkheden zijn. De stap naar bedrijfsobligaties is daarbij al gemaakt en actief sinds 2 maanden. Er wordt voor 5 tot 10 miljard euro per maand aan bedrijfsobligaties opgekocht. De kredietopslag op dit type obligatie is dan ook fors gedaald wat gunstig is geweest voor beleggers in bedrijfsobligaties.

Dezelfde analisten die voor september mis zaten, verwachten nu voor december een verdere verruimingsaankondiging. Zelf ben ik daar nog sceptisch over aangezien het mandaat dan moet worden gewijzigd zodat er meer koopmogelijkheden zijn. Dit kan de ECB doen door ook bankobligaties of de onderliggende aandelen van de bedrijfsobligaties te gaan kopen. Dat laatste doet de Bank of Japan reeds actief en zou een verdere stimulans voor de aandelenmarkten betekenen.

Sowieso is het opkopen van bedrijfsobligaties al een stap in de goede richting voor veel bedrijven. Gezien de lage rentevergoeding die moet worden betaald over een lening op dit moment wordt het steeds aantrekkelijker om met dat geleende geld het eigen aandeel in te kopen. Tot op heden zie ik echter nog geen versnelling van terugkoopprogramma’s bij bedrijven. Gezien de verder gedaalde kredietopslagen en rentes de afgelopen maanden kan het wel een druk najaar worden waarbij veel bedrijven toch gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de ECB biedt op dit moment.