De monetaire verruiming van ECB-president Mario Draghi lijkt te zijn doorgedrongen tot de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Zoals in onderstaande figuur duidelijk is te zien, wordt er gretig gebruik gemaakt van het bijna gratis geld dat wordt verstrekt door de grootste bank van Europa. De lichtblauwe lijn toont de toename in uitgiftes van nieuwe bedrijfsleningen door bedrijven met een zogenaamde investment grade rating. Dit zijn bedrijven als ASML, Philips, Akzo Nobel, en bijvoorbeeld Unilever.

Sinds een maand of elf is het mogelijk voor bedrijven met deze grootte om direct geld te lenen bij de ECB. Dit gaat tegen rentetarieven van rond de 0,5 procent met looptijden variërend tussen de 2 en 10 jaar. Inmiddels heeft de ECB voor meer dan €80 miljard aan financieringen verstrekt, dat is ruwweg 6% van de totale markt inmiddels. Met dit tempo is het waarschijnlijk dat rond deze tijd volgend jaar de ECB richting de 15% van de totale markt gefinancierd heeft. Voor een onafhankelijk instituut is dat behoorlijk fors.

Voor een belegger gaat het daarbij voornamelijk om de gevolgen van dit beleid voor de financiële markten. Met het geld dat wordt opgehaald door bedrijven worden namelijk verschillende dingen gedaan. Overnames, bedrijfsuitbreidingen of eigen aandelen inkopen. Dat laatste was hier sinds het jaar 2000 niet meer populair. In de Verenigde Staten is het terugkopen van aandelen inmiddels de belangrijkste verklarende variabele van het dagelijks beursvolume.

In de eerder getoonde grafiek is dit terug te zien in de donkerblauwe lijn. De lijn piekt eind 2000 en is sindsdien lager. De groei in terugkoopprogramma’s is laag geweest na die jaren. Met de enorme inmenging van de ECB bij het verstrekken van financieringen aan grote ondernemingen is het juist nu weer goed mogelijk dat de donkerblauwe lijn in de figuur verder omhoog beweegt. Recent is dan ook weer de opgaande trend hervonden.

Na de agressieve pogingen van buitenlandse partijen om Unilever en Akzo Nobel in te lijven lijkt het tijd voor het management van grote Europese ondernemingen om agressiever met de kapitaalsmogelijkheden om te gaan. De makkelijkste mogelijkheid is daarbij om relatief duur aandelenkapitaal met het geleende geld terug te kopen. Alle eerdergenoemde bedrijven keren een dividendrendement uit van meer dan 2 procent. Als men leent tegen 0,5% kan men direct kapitaal verdienen voor de aandeelhouder. Er hoeft immers minder winst gedeeld te worden zodra er minder aandelen uitstaan als het bedrijf deze terugkoopt. De aandeelhouderswaarde zal toenemen.

Bovenstaande uiteenzetting zal naar mijn mening meer stuwing geven aan de grote Europese indices de komende kwartalen.