Als het aan de banencijfers ligt is de Amerikaanse economie aan het accelereren. In kwartaal 4 groeide het aantal banen gemiddeld met een kleine 300.000 per maand. Dat staat gelijk aan een economische groei van 3 tot 4 procent op jaarbasis. De groei cijfers zelf over de Amerikaanse economie laten echter een groei zien van 1 a 2 procent op jaarbasis. Dat is nogal een verschil momenteel.

Afgeleide cijfers tonen een hoge groei, de economische groei cijfers zelf een lage groei. Wat kan ik daar nou mee? Of belangrijker, wat kan de FED daarmee? De FED kijkt er kennelijk doorheen. De ingezette renteverhogingen zullen ook dit jaar verder vorm krijgen. De werkloosheid is inmiddels dusdanig laag dat goed personeel straks lastiger te vinden is. Dit kweekt looninflatie. Meer mensen aan het werk zal op den duur ook prijsinflatie geven doordat er meer geld gespendeerd kan worden. Deze werkende mensen kunnen immers makkelijker geld lenen bij een bank.

Hausse leningen

Verstrekte kredieten in de VS zijn fors groeiende door onder andere het soepele beleid van diezelfde FED. Jarenlang is er met duizenden miljarden gestimuleerd om de Amerikaanse economie van een depressie te behoeden, dat is gelukt. Ik zie het nu zelfs omslaan in een regelrechte hausse op de leningenmarkt. In december groeide het aantal verstrekte leningen met 10 procent op jaarbasis. Dergelijke groeicijfers hebben we in vele jaren niet meer gezien.

14-1-16

Meer inflatie

Alles duidt erop dat inflatie kan gaan aantrekken de komende jaren. De voornaamste reden dat dit nog niet gebeurd, komt uiteraard door de forse daling van grondstofprijzen. Deze daling heeft zich ook weer begin dit jaar doorgezet waardoor de druk de komende maanden nog kan uitblijven. Dit betekent een aanhoudend extreem ruim monetair klimaat in 2016. Voor de FED zal dit een lastige situatie zijn aangezien de economie steeds verder verbetert en inflatie hierdoor zomaar hard kan oplopen zodra grondstofprijzen weer herstellen.

Meer volatiliteit

Het kan op vele fronten een verrassend jaar worden met flink wat volatiliteit in de diverse beleggingscategorieën. Hogere rentes en hogere aandelenmarkten horen daarbij denk ik.