Laatst was er op tv een programma waarin twee dames die beide honderd jaar waren geworden werden geïnterviewd. Ze heten Elske en Klaske. Er werd aan hen gevraagd hoe ze deze respectabele leeftijd hadden bereikt. Elske zei dat ze iedere dag een ei en een sinaasappel at. Klaske zei dat ze van alles niet te veel at.

Van alles niet te veel

En zo is het ook met vermogensopbouw. U moet van alles niet te veel selecteren in uw portefeuille, zodat de neerwaartse risico’s van enkele beleggingen van beperkte invloed zijn op uw totale portfolio. En de bouwstenen van een gezonde effectenportfolio zijn aandelen en obligaties. Eigen vermogen en vreemd vermogen dus. Dat zijn de sinaasappel en het ei waarmee Elske oud geworden is. Belangrijk gegeven hierbij is dat het neerwaartse risico van het eigen vermogen groter is dan dat van vreemd vermogen.

Neerwaartse risico’s vermogensopbouw beperken

Aandelen kunnen bij een faillissement afgestempeld worden tot nul en obligaties worden doorgaans afgestempeld tot 60% van de hoofdsom. Mede hierdoor is het van belang dat binnen de categorieën aandelen en obligaties er een spreiding van individuele titels is. U kunt een regioverdeling, sectorverdeling, ratingverdeling, valutaverdeling en looptijdverdeling aanbrengen in uw portefeuille om met een rustig gevoel naar lange termijn rendementen toe te werken. De combinatie aandelen en obligaties is ook een belangrijke, omdat obligaties in waarde kunnen stijgen als aandelen in waarde dalen. Zo remt u de totale waardedaling van uw portefeuille.

Pas op voor meer rendement met minder spreiding

Het vereist einige discipline om vast te houden aan beleggingsplan waarin beschreven staat hoe  belegd gaat worden. Een hulpmiddel hiervoor is een goed rapportagesysteem waarin de afgesproken beleggingsijkpunten worden afgezet tegen de actuele beleggingsportefeuille.

Dit is juist belangrijk in een omgeving met lage rente waarin diverse ‘single object‘ beleggingsproposities de doelgroep vermogende particulieren bereikt. Het staat iedereen uiteraard vrij hierin te beleggen. Maar beleggen doe je voor de lang termijn en het is zonde om je te laten verleiden om al je gelden in één of twee beleggingen te investeren, waar hoge rendementen worden voorgespiegeld. Deze rendementen zijn vaak niet gegarandeerd maar nog belangrijker óók niet liquide. Dat betekent dat als het een keer tegenzit met deze beleggingen : a. de waarde van de totale beleggingsportefeuille daalt en b. je niet kan verkopen.

Gezond oud worden met een stabiele portefeuille

Beleggen doe je voor de lange termijn en om gezond oud te worden met een gezonde portefeuille is een gebalanceerde, goed gespreide portefeuille van belang. Uitspattingen kunnen altijd als het maar van beperkte aard is en op beperkte schaal.

Benieuwd naar de rendementen die wij voor onze relaties hebben gerealiseerd?