De afgelopen weken zie ik dat Europese macro-economische cijfers onder verwachting binnen komen. Dit uit zich duidelijk in de Citigroup Economic Surprise Index zoals hieronder getoond. Deze verzwakking in het economische beeld komt ook tot uiting in de ontwikkeling op de aandelen- en rentemarkten. Waar we het jaar nog heel positief begonnen voor wat betreft aandelen is het sentiment hier inmiddels flink omgeslagen. Gemiddeld noteren de beurzen ruim 5% lager sinds aanvang 2018.

Citigroup Economic Surprise Index - Eurozone

Citigroup Economic Surprise Index – Eurozone

De correctie op de aandelenmarkten gaat gepaard met lagere rentes in Europa. Nadat we eerder in februari de 10-jaars Duitse staatsrente op een niveau van 0,75% zagen is deze inmiddels teruggevallen tot 0,5%. De 5-jaars Duitse staatsrente is daarbij weer onder het 0% niveau gedoken. Als portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund, een fonds dat voor 100% belegt in obligaties, vind ik dat dit een mooie kans blijft om renterisico’s af te dekken zonder dat hier noemenswaardige rentekosten aan gekoppeld zijn.
Ik denk dat deze zogenaamde soft spot van tijdelijke aard zal zijn. De economische machine is sinds 1 a 2 jaar pas goed op gang aan het komen onder begeleiding van een flinke dosis monetaire geldverruiming door de Europese Centrale Bank die haar aanvang had begin 2015. Economen schatten daarbij over het algemeen in dat het nieuw gecreëerde geld zo’n 1 tot 1,5 jaar nodig heeft om haar weg te vinden in het financieel economisch systeem richting de reële economie. Dat is ook goed terug te zien in de leengroei cijfers aan huishoudens, hieronder getoond. Pas sinds een aantal kwartalen zit hier goed de groei in en zal het geleende geld worden gebruikt voor consumptie. Dit zal pas de komende kwartalen weer tot uiting komen in bedrijfscijfers.

Leengroei aan huishoudens (procentueel)

Leengroei aan huishoudens (procentueel)

Deze vertragingseffecten bij transmissie tussen diverse kanalen zorgen ervoor dat een economie zich ontwikkelt met kleine golfbewegingen. De huidige terugval kan daarom in mijn ogen een opzet zijn voor de volgende economische golf omhoog. Aandelen- en rentemarkten bewegen daarin mee. Voor de aandelenmarkten kan dit een mooie zomer betekenen met hogere koersen, gesteund door sterke bedrijfscijfers.
Wat rentes betreft kunnen deze ook verder hun weg omhoog gaan hervinden. Een aanhoudend hoge economische groei en oplopende inflatie maken het onmogelijk om de Duitse lange rente rond het 0% niveau te houden. In een eerdere column toonde ik al eens aan dat de mate van samenhang tussen lage rentestanden en de rendementen op aandelenmarkten positief gerelateerd zijn aan elkaar. Onderstaande figuur laat dat nog eens duidelijk zien voor Europese en Amerikaanse aandelen. Historisch gezien kunnen aandelen prima omhoog bewegen samen met oplopende rentes. Sterker gesteld nog, het is sinds 1984 eigenlijk niet voorgekomen dat dit niet opging.

Correlatie tussen wekelijkse aandelenrendementen en renteschommelingen

Correlatie tussen wekelijkse aandelenrendementen en renteschommelingen