Naast geborgde leningen, bemiddeld OHV ook ongeborgde leningen. Het gaat dan om onderhandse leningen zonder garantiestructuur. Doordat de overheid en borgingsinstanties steeds terughoudender en kritischer worden met het verstrekken van borging, worden geldnemers steeds meer aangewezen op niet-geborgde onderhandse leningen. Tevens worden banken steeds conservatiever met het verstrekken van leningen, waardoor er steeds meer een beroep gedaan wordt op alternatieve manieren van financieren.

Als bemiddelaar beschikt OHV over de juiste kennis en kanalen, waardoor onze specialisten in staat zijn om hierin op Europees niveau te bemiddelen. Als gevolg van de veranderende wet- en regelgeving krijgt OHV steeds meer vraag van internationale verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen om te beleggen in niet-geborgde bedrijfsleningen. Bovendien neemt de vraag van de geld nemende partijen waaronder corporaties, nutsbedrijven, multinationals etc. naar dit type financiering steeds meer toe. OHV acteert als een spil tussen deze twee partijen en verzorgt de gehele juridische, waarderingen en administratieve afwikkeling.

Contact
Heeft u vragen met betrekking tot bemiddeling van ongeborgde leningen?
Neem dan gerust contact op met Erik Bakker of Mark Overdevest via email
of telefonisch op nummer: +31 (0)20 504 04 10

drs. Erik Bakker
drs. Erik BakkerManaging Partner
+31(0)20 504 04 10
Mark Overdevest MSc
Mark Overdevest MScSenior Institutional Sales
+31(0)20 504 04 10