In mijn vorige column op DFT.nl schreef ik dat Trump en Macron aan zet waren om de Europese aandelenmarkten verder omhoog te helpen. Trump heeft daarbij het schuldenplafond in de Verenigde Staten tijdelijk weten te verhogen. Macron heeft daarnaast ruimschoots de Franse presidentsverkiezingen gewonnen. Het resultaat hiervan op de beurzen is een koersstijging van gemiddeld 7 procent.

Deze koersstijgingen liggen in lijn met mijn eerdere uitgesproken verwachtingen vanuit econometrisch oogpunt. De basis van deze verwachting is gestoeld op de samenhang tussen de groei van geld en de performance van aandelenmarkten. Nog immer steekt Mario Draghi van de Europese Centrale Bank 60 miljard euro per maand nieuw geld in de economie. Volgens berekeningen die OHV heeft gevoerd in samenwerking met Triple A Risk Finance stijgt een aandelenmarkt met 2% voor iedere 50 miljard euro nieuw geld.

Aangezien we weten dat er nog een kleine 500 miljard euro tot einde van dit jaar bijkomt in de Europese economie en mogelijk in 2018 nog meer lijkt het pad voor verdere koersstijgingen in de Eurozone te zijn geplaveid. Nu de politieke onzekerheid vermindert door de Nederlandse en Franse verkiezingsuitkomst, krijgen los van ons econometrisch onderzoek meer internationale institutionele beleggers interesse in ons continent. Recent kwam dit duidelijk naar voren in uitingen vanuit de media dat grote fondshuizen meer nadruk leggen op Europese aandelenbeleggingen in hun asset mix.

Veel Europese markten geven daarbij nog gemiddeld een dividendrendement van meer dan 3 procent. Aan de hand van de Equity Risk Premium (ERP) kunnen we zien of de aandelen relatief goedkoop of duur zijn historisch gezien ten opzichte van de risicovrije rente. De ERP toont het verwachte extra rendement die een belegger ontvangt ten opzichte van de risico vrije rente. Een aandelenpremie van 3% is historisch gezien duur, een premie van 10% zien we meestal tijdens crisisperiodes. Momenteel is het Europese dividendrendement gemiddeld 3,5%. Met een reële jaarlijkse dividendgroei van gemiddeld 1% en een reële risicovrije rente van -1,5% is de premie momenteel 6%. Voor de Amerikaanse S&P500 noteert de ERP rond de 3% en is daarmee een stuk duurder.

Dit is inmiddels ook opgevallen bij institutionele partijen en met een afnemende politieke onzekerheid plus een geldkraan die wagenwijd open staat bij de ECB kunnen we in de loop van dit jaar meer vuurwerk verwachten voor onze aandelenmarkten. Hieronder is ten slotte onze meest recente video update inzake de macro-economische ontwikkeling in beeld gebracht.

https://youtu.be/vH1tE-kaZG0