De afgelopen dagen zie ik de opwaartse druk op rentes weer toenemen na twee maanden van rentedalingen. Dit wordt gevoed door de Amerikanen die de 10-jaars rente momenteel tot boven de 3% hebben neergezet. Dit niveau zagen we voor het laatst in 2013 voor slechts 1 dag en daarvoor wat langer begin 2011. Destijds noteerde de Duitse 10-jaars rente respectievelijk 2% in 2013 en 3% in 2011. Tot en met 2012 liepen beide rentes redelijk gelijk op qua percentage zoals te zien is in de figuur. Ondertussen is de spread tussen de Duitse en Amerikaanse rente historisch groot geworden. De Duitse 10-jaars rente noteert momenteel 0,64%.

Spread Duitsland VS2

In de tijd dat het verschil tussen beide rentes ontstond was de Europese economie in een veel slechtere vorm dan nu het geval is. Het verschil in rentes tussen landen onderling binnen Europa was in 2012 ook veel groter dan nu. De Griekse rente noteerde 30% en de Portugese rente was een kleine 7%. Het verschil in rentes tussen Noord- en Zuid-Europa is inmiddels teruggebracht tot 1 procent, Griekenland uitgezonderd met een 10-jaars rente van 3,9%. Ook hier is economisch herstel in aantocht zoals ik dit heb aangekaart in een eerdere column.

Van alle Europese landen was Duitsland het meest veilig dus was er een vlucht gaande in het schuldpapier van dit land, dit zorgde voor lagere rentes daar. Inmiddels is door het monetaire beleid van de ECB voor veel landen met hoge rentes het voortbestaansrisico fors afgenomen en zijn de meeste belangrijke verkiezingen goed uitgepakt voor de stabiliteit van de Eurozone. Ook worden belangrijke stappen gemaakt tot het integreren op fiscaal gebied. Dit heeft de kracht van de Euro doen toenemen op de valutamarkten.

Toch is tot op heden de spread tussen Amerikaans schuldpapier en Duits schuldpapier nog historisch groot. Naar mijn inzicht is dit een bedreiging voor Europese obligatiebeleggers. De economische groei in Europa is immers flink aangetrokken de afgelopen jaren door onder andere de monetaire stimulans vanuit de ECB. Het effect van deze stimulans zal zeker nog een aantal jaren voelbaar zijn, het programma zelf eindigt echter naar alle waarschijnlijkheid einde dit jaar.

Eindelijk stopt dan de grootste koper van staatsobligaties met het onderdrukken van de rentestanden. Het nieuw gekweekte geld zal ook invloed hebben op inflatieontwikkelingen. Een grotere vraag naar goederen door de hogere groei stuwt grondstofprijzen zoals olie. De olieprijs noteert fors hoger dan een jaar geleden, dit heeft zeker effect op de zogenaamde headline inflatie de komende kwartalen. Ook zal de core inflatie op den duur toenemen met alle gevolgen voor de te verwachten rentestanden.

Het kan goed zijn dat we door deze ontwikkelingen de komende kwartalen snel normaliseren naar ‘normale’ rentestanden. Als u zich afvraagt wat een normale rentestand zou kunnen zijn dan ligt het antwoord in het plaatje dat hierboven is getoond. Dit zou een obligatiekrach inluiden in Europa, ik hoop dat beleggers hier zich niet door laten verrassen.