Exportfinanciering

Ontdek uw mogelijkheden Brochure downloaden

Verhoog uw kansen op de internationale markten

OHV biedt u de mogelijkheid om uw buitenlandse klanten (nog) beter aan uw bedrijf te binden, door middel van exportbevorderende financieringsmogelijkheden. Met deze unieke exportfaciliteit dichten we het gat in de markt voor kleinere exportfinancieringen en maken de weg vrij voor een betere concurrentiepositie voor Nederlandse exporteurs die internationaal impact willen maken.

Samen werken aan groei MKB

Samen werken aan groei
Exportfinanciering voor kleinere leverancierskredieten

OHV Vermogensbeheer heeft samen met Invest International een unieke financieringsfaciliteit gelanceerd, bedoeld voor kleinere leverancierskredieten. De transacties voor de financieringsfaciliteit worden uitgevoerd vanaf € 100.000,- met gebruik van handelswissels. Voorwaarde is dat de transactie kapitaalgoederen betreft en een positieve impact heeft op de Sustainable Development Goals 8 en/of 13 (baancreatie & klimaatactie). Zo dragen we bij aan de duurzame groei van het Nederlandse mkb.

90 jaar kennis van financiële markten
Profiteer van onze voordelen

Bij de reguliere banken is het voor ondernemers steeds lastiger geworden om exportfinanciering te krijgen, terwijl er goede kansen liggen op buitenlandse markten. Veel Nederlandse exporteurs zijn niet op de hoogte van het feit dat ze exportfinancieringen kunnen krijgen tegen extreem lage rentes en garanties van de Nederlandse staat. Profiteer van de volgende voordelen van onze exportfaciliteit.

  • Exportfinanciering vanaf € 100.000,-;
  • OHV faciliteert aanvraag en documentatie;
  • Garantie van Nederlandse staat;
  • Belangrijk voor deze faciliteit is het bijdragen aan SDG 8 en 13 (baancreatie, fatsoenlijke werkomstandigheden en klimaatactie).

Over Invest International

Invest International investeert in innovatieve Nederlandse oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's). Het biedt financieringsoplossingen, voornamelijk in buitenlandse financieringen en exportfinanciering.

Over Atradius Dutch State Business

Atradius Dutch State Business (DSB) is sinds 1932 de officiële exportkredietverzekeraar (Export Credit Agency) van Nederland. Atradius DSB biedt exporteurs van kapitaalgoederen, internationaal opererende aannemingsbedrijven, banken en investeerders een breed scala aan verzekeringen en garanties tegen risico’s van internationale handel.

Over OHV

OHV is sinds 1932 actief op de financiële markten. Aanvankelijk was zij actief voor haar institutionele relaties zoals lagere overheden, verzekeraars, banken, corporates en woningbouwverenigingen. Later is zij het vermogen van particuliere relaties gaan beheren.

Zoekt u financiering vanaf €5 miljoen?

Zoekt u financiering vanaf €5 miljoen?
Maak gebruik van ons netwerk

Ook voor financiering van €5.000.000,- arrangeren wij exportfinancieringen. Hierbij fungeren wij als tussenpersoon en gaan wij op zoek naar een geldgever binnen ons netwerk van institutionele relaties. We verstrekken de financiering hierbij altijd met een staatsgarantie en of verzekering. Er zit geen plafond aan het te financieren bedrag.

Logos