Met nog drie handelsweekjes voor de boeg ben ik tevreden over het behaalde rendement in obligaties dit jaar. Netto komen we gemiddeld richting de 2,5% a 3% rendement uit in deze beleggingscategorie. Een goed rendement halen met obligaties is voor ons belangrijk aangezien een groot deel van defensieve en neutraal georiënteerde particuliere portefeuilles zwaar belegd zijn in deze categorie.

Defensieve portefeuilles bestaan gemiddeld voor 70% uit obligatiebeleggingen, neutrale portefeuilles voor 50%.

Vaak lees ik daarbij in de media dat obligaties niets meer opleveren en het risico te groot is om erin te beleggen. Ik ben het met die stelling eens als ik kijk naar overheidsobligaties in Europa. Neem als voorbeeld de 2-jaars Duitse staatslening die momenteel een negatieve rente betaalt van 0,7%. Oftewel daar moet u rente voor betalen om in te beleggen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de voorkeur om de rentes met deze korte looptijd nog een paar jaar zo laag te houden. Het werkt namelijk erg stimulerend voor het bedrijfsleven om tegen lage rentetarieven geld te lenen bij banken.

Belangrijke signalen

Toch zie ik inmiddels wel belangrijke signalen die opwaartse druk gaan geven op rentes in Europa in 2018. Kijk ik bijvoorbeeld in onderstaande figuur 1 naar de Amerikaanse 2-jaars rente dan is die de afgelopen twee maanden omhoog bewogen van 1,3% naar 1,8%. Een vrij forse beweging in een dergelijk kort tijdsbestek. Historisch gezien volgt de Duitse 2-jaars staatsrente met vertraging de beweging van de Amerikaanse rente op. Dat is duidelijk te zien in figuur 2 hieronder. Het beeld toont de Amerikaanse 2-jaars rente (zwarte lijn) tegen de Duitse 2-jaars rente (blauwe lijn).

Figuur 1: Amerikaanse 2-jaars rente gedurende 2017

Figuur 2: Amerikaanse 2-jaars rente (zwarte lijn) samen met Duitse 2-jaars rente (blauwe lijn)

 

Los van deze samenhang kijk ik naar de inflatieontwikkelingen om te bepalen of de opwaartse druk op rentes kan toenemen in 2018. Figuur 3 toont daarbij de Europese toekomstige inflatieverwachting. De verwachting in de markt voor toekomstige inflatie beweegt de laatste maanden omhoog van 1,5% naar 1,7%. Ook hier neemt de druk toe. Renteverwachtingen worden naast inflatieverwachting ook gekoppeld aan economische groei ontwikkelingen. Daar kan ik kort over zijn aangezien de groeiverwachting optimistisch is en reeds een aantal keer opwaarts is bijgesteld tot 2,5 a 3%. Belangrijke reden hiervoor is de aanhoudende monetaire verruiming die goed begint door te werken in het financiële systeem.


Figuur 3: Europese toekomstige inflatieverwachting

Dat brengt me gelijk bij de laatste reden waarom ik denk dat rentes gaan stijgen in 2018. Het stimuleringsprogramma wordt vanaf januari gehalveerd en na september 2018 mogelijk beëindigd. Deze halvering van het steunprogramma naar 30 miljard euro per maand zorgt ervoor dat de ECB minder obligaties gaat opkopen terwijl er volgend jaar een enorm volume aan nieuwe uitgiftes van Europese overheidsobligaties de markt op gaat komen zoals te zien is in figuur 4. Voor een waarde van 1000 miljard euro moet er aan papier worden herbelegd. Deze geldsom is voornamelijk in 2008 tijdens de crisis uitgegeven door overheden om tekorten in de economische crisis destijds aan te vullen. Aangezien de ECB komend jaar als koper naar de achtergrond gaat verdwijnen is het nog maar de vraag wie dit negatief renderende papier gaat kopen in een aantrekkende economie. Beleggers zullen in 2018 meer rendement op dit type papier gaan eisen en het anders gaan mijden. Dit kan leiden tot rentenormalisatie gedurende het nieuwe jaar en in 2019. Positieve rentevergoedingen op staatspapier in Europa komt dan in het verschiet.

Figuur 4: jaarkalender met overheidsobligaties die vervallen en moeten worden herbelegd