Op een kerstkaart die ik van een concullega ontving, stond de volgende quote ‘ De beurs is gewoon een plek waar het geld van de ongeduldige naar de geduldige gaat.’ Deze gedachte komt van een andere ‘collega’ Warren Buffet. Voor langetermijn beleggers zal het geruststellend klinken dat dit uit de mond van de meeste bekende belegger ter wereld komt.

Om deze gedachten te visualiseren hebben we onderstaande grafiek gemaakt, waar we Europese markten hebben gemeten vanaf 1976 tot heden. Hierin ziet u de meerjarige rendementen van de obligaties en aandelen, en wat dit betekent voor vermogensbeheerportefeuilles.


U ziet dat er na 1 jaar best een grote kans is op negatieve rendementen. Eigenlijk is dat best logisch. Sterker nog, als u vandaag een aandeel koopt heeft u morgen vijftig procent kans op winst en vijftig procent kans op verlies. Na een tijdsbestek van twintig jaar is er echter niets meer over van die negatieve rendementen. In alle beleggingscategorieën en vermogensbeheerprofielen zijn er positieve rendementen te verwachten.

En de kans op meerjarige positieve rendementen speelt nog sneller ná een beleggingsjaar als 2018, omdat de waarderingen van de aandelen gedaald zijn. Op de lange termijn is er namelijk een relatie tussen waarderingen en rendementen. Lage waarderingen gaan gepaard met hogere verwachte rendementen en andersom. Op de korte termijn zeggen waarderingen echter niets en regeert de waan van de dag. Zo staat momenteel de koers/winst verhouding van Europese aandelen op een relatief laag niveau van 14.5. Historisch gezien kan een langetermijn belegger op basis van deze maatstaf een gemiddeld rendement verwachten van negen procent voor de komende tien jaar a vijftien jaar.

Deze column is 10 januari jl. gepubliceerd in DFT.nl