In het palet van opmerkelijke trackers wil ik aandacht schenken aan een obligatie-ETF van iShares. Deze tracker heeft een opmerkelijke referentie, namelijk de Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels index. Ik hoor u denken: wat is een ‘Fallen Angel’?

Een fallen angel is een obligatie die initieel een investment grade rating (hoge kredietwaardigheid) had van ratingbureaus als Standard & Poor’s of Moody’s, maar later is verlaagd naar high yield.

De reden hiervoor kan liggen in de zwakkere financiële conditie van het bedrijf, die de obligatie heeft uitgegeven. De primaire reden voor een ‘downgrade’ is een omzetdaling, welke het vermogen om de schulden af te lossen in gevaar kan brengen.

fallen angel

Wanneer een omzetdaling bij bedrijven gepaard gaat met uitbreiding van schulden, dan vergroot dit de kans op een downgrade bij deze ratingbureaus.

Waar het om gaat, is als bedrijven qua rating omlaag gaan naar high yield dit verkoopdruk kan veroorzaken door fondsen, die volgens regels alleen in obligaties met een hoge kredietwaardigheid mogen beleggen. Dit biedt mogelijkheden, qua waardering in deze obligatie, als de uitgevende instelling weer de mogelijkheid ziet om uit de situatie te komen, die de lagere rating heeft veroorzaakt.

Dit kan bijvoorbeeld een oliemaatschappij zijn, die door dalende olieprijzen minder inkomsten of zelfs verliezen heeft behaald. Door een downgrade zakt de koers van de obligatie en neemt de yield daarentegen weer toe. Dit biedt kansen voor beleggers die verwachten dat de olieprijs weer zal gaan herstellen en dit dus van tijdelijke aard is. Echter, er zijn ook situaties te bedenken van gevallen engelen die hun downgrade niet meer te boven zullen komen en zelfs de kans hebben om in default te gaan. Dit betekent dat een bedrijf zijn beloofde betalingen niet kan nakomen of dat er niet meer aan de overeengekomen voorwaarden voor de lening wordt voldaan. Cruciaal is dus dat er voldoende spreiding in de tracker is om eventuele defaults op te vangen.

De iShares Fallen Angels ETF is sinds 22 juni dit jaar verhandelbaar op zowel beurzen in Londen als Frankfurt. De tracker bestaat uit wereldwijd meer dan 300 bedrijfsobligaties uit diverse sectoren en heeft met 43 procent blootstelling aan de VS ook valutarisico. Het gewogen gemiddelde bruto rendement tot afloopdatum is ruim 5 procent. Stel dat 4 procent van de leningen oninbaar zijn, dan houd je per saldo nog rendement over. Dit kan in de praktijk een ander percentage zijn, maar het is net als met elke belegging een afweging van risco en rendement.