Met gezond boerenverstand kan je oplossingen bedenken die van meerwaarde zijn voor de mensheid. Door naar simpele feiten te kijken en creatief te denken hebben uitvinders als Nikola Tesla, Steve Jobs en Elon Musk de meest efficiënte producten bedacht. Ook de fondsindustrie zit niet stil. Na de introductie van een tracker op een aandelenindex zoals de S&P 500, kwamen er ETF’s gebaseerd op regio’s en sectoren, grondstoffen, vastgoed, smart beta en thema’s.

Fondsaanbieder Blackrock heeft onlangs een thematische ETF gelanceerd waarmee beleggers kunnen inspelen op vergrijzing. Dit is de iShares Ageing Population ETF. Deze tracker bestaat uit een mandje van ondernemingen die kunnen profiteren van de toenemende behoeften van een wereldbevolking die gemiddeld ouder wordt. De sectoren waarin belegd wordt variëren van ziektekostenverzekeraars en farmaceutische bedrijven tot financiële instellingen, ouderenzorg en consumentendiensten. Onderstaand figuur geeft een beschrijving.

ishares-ageing-pop

Figuur: iShares Ageing Population ETF

De geografische top 10-verdeling van de tracker ziet er als volgt uit:

  • Verenigde Staten      33,53%
  • Japan                           13,53%
  • Zuid Korea                   6,94%
  • Australië                       6,61%
  • Verenigd Koninkrijk  4,68%
  • Canada                          4,24%
  • China                             3,48%
  • Frankrijk                      2,49%
  • Duitsland                     2,43%
  • Thailand                       2,38%

 

In 2050 telt de wereld meer dan twee miljard mensen met een leeftijd boven de 60 jaar. Dat is meer dan 20 procent van de wereldbevolking. Een studie van de World Health Organization verduidelijkt dit. De oorzaak zit in dalende geboortecijfers en het feit dat de levensverwachting gemiddeld genomen omhoog gaat. De grote vraag die beleggers zullen stellen is of deze strategie op lange termijn sneller groeit dan de wereldwijde markt. Dat zal alleen achteraf te bepalen zijn, maar als ik mijn gezonde boerenverstand gebruik dan biedt dit thema zeker kansen.