Waar moet je als belegger in Exchange Traded Funds (ETF’s) op letten? Michael Mooijer van OHV Vermogensbeheer geeft tips waar u op moet letten bij de selectie en uitvoering van trackers.

 ETF’s zijn transparant, makkelijk in gebruik, goed verhandelbaar en kostenefficiënt. Dit zijn naar mijn mening allemaal voordelen, maar betekent niet dat een belegger geen fouten kan maken bij het maken van de juiste keuze in een beleggingsportefeuille.

Ik wil vier klassieke fouten benoemen, welke ETF beleggers vaak maken:

1. Een tracker alleen selecteren op basis van de lopende kosten ratio. Mijn advies is ook te kijken hoe nauwkeurig de ETF de benchmark eigenlijk volgt.

Sommige trackers repliceren niet volledig de benchmark, maar zijn door bepaalde omstandigheden geoptimaliseerd. Hierdoor worden niet alle onderliggende stukken aangekocht, waardoor er tracking difference kan optreden. Dit betekent in de praktijk dat de ETF het slechter kan gaan doen dan de index waarop het betrekking heeft.

2. Trackers selecteren die een verkeerde mix opleveren in exposure, doordat er bijvoorbeeld overlap of gaten kunnen ontstaan.

Een tracker op een MSCI World Index bijvoorbeeld heeft bijna 57 procent exposure in de VS. Vaak komt het voor dat een belegger daarnaast ook een ETF in portefeuille heeft op bijvoorbeeld de S&P 500. Hierdoor krijg je dus overlap, met andere woorden te veel blootstelling aan een bepaalde regio.

Een gat kan bijvoorbeeld ontstaan als een belegger moet kiezen voor een tracker met Europa exposure. Een populaire index is de Euro Stoxx 50. Echter, hierin zitten geen landen als Zwitserland of Engeland. Indien men toch wil beleggen in deze landen, dan moet u vooraf goed uw huiswerk doen of uw beleggingsadviseur raadplegen.

3. De additionele risico’s die kleven aan een bepaald soort trackers.

Je hebt trackers die een bepaalde index volgen, maar die dan een gelijkgewogen gewicht krijgen in plaats van gekapitaliseerd gewogen. Dit betekent dat kleinere bedrijven een even groot gewicht krijgen als de grote bedrijven. Dit kan uiteraard zowel positief als negatief uitpakken, maar het is zaak dat u dat wel van tevoren weet, voordat u erin gaat beleggen.

4. Een koop- of verkooporder in trackers bestens uitvoeren.

Ik wil het voorbeeld aandragen van minder liquiditeit. Als u een bestens order opgeeft, dan wordt de tracker uitgevoerd op de (gemiddelde) prijs die de markt biedt. Normaliter is het zo dat de market maker tijdens beurstijden een bied – en laatprijs in de tracker afgeeft. Door bijvoorbeeld een technische storing, kan het voorkomen dat market makers even geen quote kunnen geven. Dit kan betekenen dat de uitvoering dan kan afwijken van de fair value. Het is daarom beter te werken met limieten, die in de buurt liggen van de werkelijke waarde van de ETF.

Een mogelijk nadeel van een limietorder is dat deze niet wordt uitgevoerd, indien de markt zich van uw limietprijs beweegt. Stel, de markt is op een gegeven moment 99,90 – 100,10 voor 1000 stukken en u wil 100 stuks verkopen op een limiet van 100. Als de markt daalt naar 98,90 – 99,10, dan is de limietorder niet uitgevoerd, terwijl een bestensorder uitgevoerd zou zijn op 99,90.

Het is dus belangrijk dat u met de selectie en uitvoering van ETF’s goed op deze punten let. Uw beleggingsadviseur kan u behoeden voor deze valkuilen. U kunt voor verdere vragen contact met mij opnemen door te reageren op deze column