Nog twee jaar werkt Draghi als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dat lijkt nog ver weg maar voor een centrale bankier is dat niet het geval. Een goed centraal bankier probeert namelijk toekomstige beleidsveranderingen eerst voorzichtig te laten landen in de financiële markten. Dit omdat gebleken is, dat bij plotselinge niet aangekondigde veranderingen de markten een heftige en vaak overdreven reactie laten zien. Terwijl als deze boodschap enigszins in de tijd gespreid wordt aangekondigd, marktpartijen er rustig naar toe kunnen leven. De uiteindelijke aankondiging zal dan ter kennisgeving worden aangenomen.
Dus voordat de daadwerkelijke wijziging wordt aangekondigd, zijn we al een paar maanden verder in de tijd.

Vervolgens wordt na een beleidsaanpassing, de implementatie pas een paar maanden verderop  doorgevoerd. En last but not least laat de impact van beleidsveranderingen van de centrale banken zich pas, na een half jaar tot een jaar voelen in de economie. Dus dan hebben over een totaal tijdsbestek van minimaal anderhalf jaar.

Dit resulteert er dus in dat het effect van de eerstkomende maatregelen, pas merkbaar zijn op het moment dat Draghi afscheid neemt in oktober 2019. Deze maatregelen bepalen dus voor een groot gedeelte de herinnering aan zijn nalatenschap. Zeker omdat het in lijn der verwachtingen ligt, dat Draghi niet opgevolgd zal worden door een Zuid Europeaan, wat impliciet betekent dat er een minder ruimhartig centraal bankier aan het roer staat. Dus als Draghi de erfenis van zijn beleid niet door een ander wil laten verkwisten, zal hij zijn bijzondere maatregelen voor die tijd uitgefaseerd moeten laten aflopen.

Als Draghi het spel goed uitspeelt, kan hij de geschiedenis ingaan als de man die de euro heeft gered. Vervolgens zal het aan de Europese politici worden overgedragen om de ‘geredde’  euro een bestendiger basis te geven dan nu het geval is, mede door deze te incorpereren in meer Europese instanties. Een gezamenlijk Europees budget en een Europese minister van Financiën worden al als opties genoemd. Mogelijk dat Draghi hier zelfs aan kan bijdragen als Italiaans politicus, als we de geruchten mogen geloven, dat Draghi ambities heeft om Italiaans president te worden.

Twee van zijn extreme maatregelen zullen dus in de komende twee jaar worden teruggedraaid. Dat is enerzijds de maandelijkse aankopen van 60 miljard obligaties per maand en de negatieve rente die nu wordt gehanteerd door de centrale bank. Eerst zullen de aankopen van obligaties moeten worden teruggeschroefd. Pas geruime tijd hierna kan de rente worden verhoogd. Als dit najaar wordt aangekondigd dat de aankopen vanaf januari 2018 gefaseerd zullen aflopen tot medio of eind 2018, betekent dit dus dat de rente pas voor het eerst zal worden verhoogd eind 2018 of begin 2019. Dat betekent nog niet dat er gelijk een einde is aan de negatieve rente, daarvoor zal de rente waarschijnlijk in meerdere stapjes moeten worden verhoogd.

Dit betekent dan, voor u als spaarder dat u tot in 2019 te maken krijgt met een zeer lage rente op uw spaarrekening, die u niet voldoende compenseert voor de inflatie.