Ruim een maand geleden berichtte ik u dat de economische omstandigheden in Europa goudomrand zijn geworden (http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/richardabma).
In deze column wil ik daar verder aandacht aan besteden aan de hand van de macro-economische variabelen waar ik deze stelling op baseer

Allereerst is dat de ontwikkeling van de valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De verdere verzwakking van de euro is gunstig voor export bedrijven in Europa en zwengelt de inflatie aan. Zowel de economische groei als de inflatieverwachting komt dit ten goede.

1
Een belangrijke reden voor de goedkopere Euro is de strategie van de Europese Centrale Bank. Maandelijks wordt er een kleine 60 miljard aan nieuw geld in het monetaire systeem geplaatst. Dit gaat in ieder geval door tot en met het derde kwartaal van 2016. Voorzitter Mario Draghi heeft daarbij recent aangegeven dat de ECB in december met nieuwe maatregelen komt. De verwachting is een verdere verruiming van de geldhoeveelheid in de Europese economie. Een grotere geldhoeveelheid zorgt er onder andere voor dat particulieren en bedrijven op den duur makkelijker kunnen lenen tegen lagere rentetarieven. Ik zie dit nu al gebeuren in de hypothekenmarkt, deze is weer sterk groeiende. Ook de markt voor leningen aan bedrijven groeit weer. De figuur toont de verwachte verruiming van de ECB voor 2015 en 2016. Zowel in Europa als in Japan wordt er agressief verruimd.

2

Het toegenomen vertrouwen onder consumenten samen met de ruimere geldhoeveelheid zorgt ervoor dat krediet verstrekt aan huishoudens weer sterk groeiende is na een aantal jaren van krimp. Een schoolvoorbeeld van het effect van de monetaire verruiming. Dit kunt u terugzien in onderstaande figuur.

Figuur: kredietgroei aan huishoudens in de Eurozone3

De ECB zal voorlopig een agressief beleid blijven voeren gezien haar doelstelling om de inflatie op 2 procent te te krijgen. Onderstaande figuur toont dat inflatie nog altijd rond 0 procent schommelt en dit lijkt voorlopig laag te blijven.

4

Concluderend hebben we dus een dalende Euro wat gunstig is voor groei en inflatie. Een Centrale bank die vol inzet op monetaire verruiming. Hieruit voortvloeiend een consument die weer vertrouwen krijgt. Een bank die weer geld wil uitlenen aan particulieren en bedrijven. Dit alles met amper prijsdruk, omdat de koopkracht in de economie nog te laag is.

Hoe goudgerand willen we het hebben in Europa?