In 2016 zijn de nieuwe werelddoelen ofwel de Sustainable Development Goals ingegaan. Deze zeventien doelen, die voor alle landen wereldwijd gelden, zijn bedoeld om met name armoede, ongelijkheid en klimaatverandering tegen te gaan en ‘de wereld in 2030 tot een betere plek te maken’, zoals de Verenigde Naties (VN) zelf zegt.

Biljoenen

 De doelen zullen ‘geen miljarden, maar biljoenen’ kosten, stelt de Wereldbank. Schattingen lopen uiteen van 2 tot 4,5 biljoen dollar per jaar, of ongeveer 4 procent van het mondiale BNP. Rijkere landen beloofden in juli 2015, tijdens een grote financieringstop in Addis Abeba, opnieuw om 0,7 procent van hun bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Daarnaast zijn landen het eens geworden dat de financiering voor de nieuwe doelen niet alleen uit de publieke, maar ook uit de private sector moet komen.
PME
Overheden, maar ook bijvoorbeeld pensioenfondsen zijn bezig de nieuwe werelddoelen te vertalen naar beleid. Een mooi voorbeeld is het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME). Die heeft zichzelf tot doel gesteld om over vier jaar 10 procent van zijn geld in duurzame beleggingen te hebben gestoken. Dat komt neer op zo’n €4,5 miljard. Het fonds streeft ernaar dat deze beleggingen in lijn zijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. PME is niet het eerste fonds dat zichzelf harde duurzaamheidsdoelen oplegt. Bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid en het onderwijs ABP wil in 2020 €59 miljard duurzaam hebben belegd. Zorgfonds PFZW mikt op ongeveer €20 miljard in 2020. Het metaalfonds richt zich met dit duurzaamheidsbeleid niet alleen op aandelen, maar ook op obligaties (onder meer Green Bonds), vastgoed en private equity. PME zegt binnen de duurzame thema’s vooral te kijken naar energietransitie, afval, toegang tot financiering en betaalbare huisvesting. Eerder dit jaar heeft PME al een concrete doelstelling geformuleerd om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen. In 2021 wil het metaalfonds de relatieve uitstoot van CO2 van de bedrijven waarin het belegt, hebben verlaagd met 25 procent ten opzichte van 2015.

Al Gore

Ook volgens voormalig vice-president en mede-oprichter van Generation Investment Management Al Gore biedt de huidige duurzame revolutie de beste beleggingskansen ooit. Gore roept iedereen, die kapitaal alloceert, op om op tijd de focus te verleggen naar hernieuwbare energie- en andere duurzame beleggingen. Ik denk dat daar ook de crux ligt. Iedereen wil het beste voor onze toekomstige generatie, maar we handelen er nog niet echt niet naar.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

U kunt een steentje bijdragen door bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord te beleggen. Gelukkig spelen de fondsaanbieders hierop in met een palet aan duurzame trackers. Er zijn inmiddels veel smaken op dit gebied, zowel in aandelen als obligaties. Mocht u de behoefte hebben aan meer informatie over de mogelijkheden, dan stel ik u deze gratis beschikbaar.