Normalisering rentes

Rentes in Europa zijn de afgelopen maanden gedaald naar de gemiddelden van de afgelopen 200 dagen. Dit geldt voor de 2-jaars, 5-jaars en 10-jaars rentes. Over een breed front lijkt de eerder ingezette abrupte stijging van de renteniveaus weer te normaliseren. Hier zijn diverse redenen voor aan te dragen. De voornaamste is naar mijn idee de spanningen rond Noord-Korea. Bijna wekelijks liep de spanning rondom het weekeinde op door harde taal vanuit de VS of proeflanceringen van Noord-Korea. Aangezien Europa hier op afstand naar kijkt is dit voor veel beleggers een interessant alternatief om geld veilig te stellen bij mogelijke calamiteiten tussen beide continenten. Dit zorgt dan ook voor dalende rentes.

Scenario

Dat het daadwerkelijk tot een oorlog leidt de komende maanden lijkt me onwaarschijnlijk. Dit politieke spel wordt op de achtergrond begeleidt door China. Dit land is de grootste leverancier van grondstoffen, goederen en producten aan Noord-Korea en heeft hier een goede band mee. China kan de VS helpen om de nucleaire dreiging te laten afnemen. De VS zou daartoe mogelijk haar militaire vloot wat kunnen laten terugtrekken opdat China meer invloed heeft in de oceaan rondom Noord-Korea. Bij goede onderhandelingen kunnen dan alle landen met opgeheven hoofd de strijdbijl begraven en Trump kan claimen de nucleaire dreiging te hebben weg genomen. Dit is een scenario die geschetst wordt door vooraanstaande economen.

Politieke oplossing

Een politieke oplossing lijkt in de maak. Zodra deze onzekerheid naar de achtergrond verdwijnt kunnen rentes weer opveren in mijn optiek. Vorige week kwam de heer Draghi van de ECB nog met de verwachting van hogere economische groei voor dit jaar met als onderbouwing dat het economisch herstel in de eurozone breed gedragen wordt. Dat is de eerste keer dat deze bewoordingen worden gebruikt. De inflatieverwachtingen werden daarbij wat naar beneden bijgesteld door de aantrekkende Euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Per saldo zie ik een economische groei de komende jaren van ruim 2% op jaarbasis en een inflatie die rond de 1% beweegt.

Hogere rentes

Dit staat een rente toe van 2 tot 3% op het 10-jaars vlak en langer. Met een risicovrije rente van 0,36% op dit moment is hier momenteel nog veel ruimte voor hogere rentes. Naarmate de ECB meer monetaire verruiming gaat afbouwen zullen rentes volgen naar mijn idee. Tot die tijd zijn de omstandigheden voor verder economisch herstel ruimschoots aanwezig en hebben ook aandelenmarkten alle ruimte om verder omhoog te bewegen.