Waar kunt u als belegger de komende kwartalen de kansen in de markt vinden? Ik zie voor offensieve beleggers kansen in de Europese aandelenmarkt, de Europese bankensector, de Chinese aandelenmarkt en voor de defensievere beleggers zie ik kansen in Europese bedrijfsobligaties.

Ik denk dat met name de bankensector in Europa teveel is afgestraft vanwege de lage rente. De stimuleringsmaatregelen van de ECB kunnen de economische groei verder aanzwengelen samen met een oplopende inflatie. Dat wil de ECB ten slotte graag. Uiteindelijk leidt dat op termijn tot hogere rentes voor langere looptijden. Een versteiling van de rentecurve is gunstig voor banken. Ze nemen tegen lage tarieven geld op en lenen dit tegen hoge tarieven uit. Daarnaast lijkt de vraag van bedrijven en huishoudens naar leningen weer sterk toe te nemen. De rol van banken daarin is cruciaal. Met een dividendrendement van 5 procent lijkt mij dat een kans in de markt voor beleggers.

Chinese aandelen noteren momenteel een koerswinst verhouding van rond de 6 tegen een historisch gemiddelde van 12. Met een dividendrendement van bijna 4 procent lijkt me dit te goedkoop. Helemaal als je bedenkt dat de Chinese Centrale Bank veel monetaire stimulering voert om de 6,5 tot 7 procent groei doelstelling waar te maken de komende jaren.

Verder zijn Europese bedrijfsobligaties interessant omdat de ECB heeft aangegeven dat ze dit type obligatie een jaar lang gaan opkopen. De markt van bedrijfsobligaties is veel kleiner dan de staatsobligatiemarkt. De gemiddelde kredietopslag voor deze obligaties is ongeveer 0,8 procent. Als deze worden gekocht gedurende het jaar kan de kredietopslag dalen naar niveaus van voor de crisis tot 0,2 procent. Voor defensieve beleggers betekent dit een rendementspotentieel van een procent of 3 voor het komende jaar. Een stuk beter dan de huidige spaarrente met een betere spreiding voor vermogens boven de 100.000 euro deposito garantiegrens.

Als ik kijk naar risico’s in de huidige markten dan zie ik die in de oplopende inflatie in de Verenigde Staten en de lage lange rente in Europa.

Inflatie risico’s stijgen in de VS door het ruime monetaire beleid van de afgelopen jaren. Ook lijkt de groei aan te trekken nu de olieprijs flink gekelderd is. Een hoge inflatie betekent hogere rentes op den duur. Yellen heeft deze week nog aangegeven dat ze het inflatierisico voorlopig voor lief neemt. Toch is het een gevaar als inflatie doorschiet omhoog.

De risico vrije rente in Europa op het 10-jaars vlak schommelt in de buurt van 0 procent. Ik denk dat dit een risico is. De inflatie is momenteel wel nihil maar de groei is nog altijd anderhalf procent. Als grondstofprijzen herstellen dit jaar en de groei aantrekt door de lage olieprijs en het ruime krediet kan de rente fors oplopen. Dit kan resulteren in een obligatiekrach terwijl we dan slechts normaliseren met de rentes. Mijn advies is dan ook om de rente beleggingen kort bij huis te houden voorlopig.