Aandelen uit opkomende markten bieden naar mijn mening kansen na de recente daling. Vanaf de top medio maart staan we nu zo’n 25 procent lager. Ondanks de huidige lagere economische groei vind ik deze groep van landen nog altijd interessant. Ik wil in deze column de mogelijkheden bespreken om in te spelen op een mogelijke stijging door middel van een aandelentracker.

 Twee belangrijke trends, toenemende consumptie en urbanisatie, zijn nog altijd intact. Volgens experts is de gemiddelde koers-boekwaarde in opkomende markten momenteel 1,37. Dit betekent dat het zelden zo goedkoop is geweest als nu. Het IMF verwacht dat de groei in deze regio in de periode 2015-2020 niet meer zal zijn dan 5,2 procent. Dit is nog steeds hoger dan in geïndustrialiseerde landen, maar veel overheden en bedrijven hebben de kapitaaluitgaven verhoogd om hun econmomieën te stabiliseren. Dit betekent dat de kwaliteit van de groei wel is verslechterd.

Volgens experts is de groeivertraging een gevolg van het uitblijven van structurele hervormingen en een focus op expansief monetair beleid. Hierdoor is sprake van oplopende schulden, vooral in het bedrijfsleven. Bedrijven die zich in de schulden hebben gestoken zullen te maken krijgen met oplopende rentelasten zodra de rente bijvoorbeeld in de VS begint te stijgen. Dit probleem wordt des te groter als de schuld vooral in buitenlandse valuta’s is aangegaan en de lokale munten onder druk komen te staan. Nu is het de vraag of überhaupt de rentes binnenkort worden verhoogd. Vice-voorzitter Stanley Fischer van de Amerikaanse FED liet zondag nog weten dat het ‘geen belofte’ is dat de rente dit jaar omhoog gaat in de VS. Het is zelfs zo dat de Chinese minister van Financiën Lou Jiwei in een interview heeft gezegd, dat de Amerikaanse centrale bank moet wachten met het opschroeven van de rente, gezien de stand van de wereldeconomie.

Als ik kijk naar een Exchange Traded Fund om in te spelen op opkomende markten, vind ik de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF de beste. Deze tracker koopt alle onderliggende stukken aan en deze stukken worden door de issuer niet uitgeleend. Bovendien is de lopende kostenratio met 0,25 procent relatief laag ten opzichte van de concurrentie. China heeft met ruim 21 procent de hoogste weging, gevolgd door landen als Taiwan, India, Zuid Afrika en Brazilië met respectievelijk 14, 13, 9 en 8 procent.

Het moge duidelijk zijn dat China met zijn hoge beweeglijkheid, sentiment en weging de waarde van de tracker grotendeels bepaalt. De angst in de markt is een harde landing in China en een verdere devaluatie van de yuan. Echter, veel partijen geloven dat door de stimuleringsmaatregelen die genomen zijn en de lokale consumptie en toekomstige investeringen de economische situatie in China zich zal stabiliseren.

Een positieve verrassing is India. Het blijft het favoriete land bij beleggers in opkomende markten. Dit lijkt me niet zo verwonderlijk, aangezien India met ruim 7 procent een grotere economische groei laat zien dan China op dit moment. Afgelopen maandag kwamen er nog beter dan verwachte cijfers over de industriële produktie over augustus bij. Het kwam uit op 6,4 procent tegenover een verwachting van 4,8 procent. Volgens insiders kan het land één van de best-renderende markten worden in de komende vijf jaar. Bovendien staat India voor een groei van 30 procent van zijn arbeiderspotentieel, terwijl in China dit de komende twee decennia met 10 procent zal dalen

Als het gaat om uitstroom van kapitaal, lijkt het ergste voorbij te zijn voor opkomende markten. Er is afgelopen dertien weken veel uitstroom geweest, maar de hoogte van uitstroom vlakt af. De afgelopen week trokken internationale beleggers zich nog terug uit Japanse aandelen met een bedrag van 2 miljard dollar. In Rusland en India is al weer sprake van instroom, terwijl de uitstroom in Brazilië nog steeds doorgaat. De regio die van deze uitstroom geprofiteerd heeft is Europa. Sinds het begin van dit jaar is er bijna 98 miljard dollar instroom geweest. Deze week barst in Europa het kwartaalcijferseizoen los. We zullen de komende weken zien of de instroom terecht is geweest.

emd_lc

In bovenstaande grafiek ziet u de relatieve performance van de afgelopen twee jaar in de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ten opzichte van de Vanguard FTSE All-World ETF. Opkomende markten laten maar liefst een underperformance zien van 23 procent ten opzichte van een wereldwijde bechmark. Hierbij wil ik opmerken dat de VS een weging heeft van ongeveer 50 procent in de laatstgenoemde index.

Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat beleggen in opkomende landen moet passen in uw risicoprofiel. Het is zaak om in uw beleggingsportefeuille goed te spreiden en ook niet alles in aandelen te beleggen. Uw beleggingsadviseur kan u hierbij uiteraard goed van dienst zijn.