Met een rendement van ruim 11% laat de AEX-index dit jaar een prima prestatie zien. Tel daar het dividendrendement bij op van ruim 3% en het feest is compleet. Dit marktherstel komt naar mijn mening met name voort door het toedienen van de 60 miljard euro per maand door de Europese Centrale Bank. Aandelenmarkten zijn liquiditeitsgedreven en varen wel bij meer geld in het financiële systeem. In het voorjaar van 2016 schreef ik hierover naar aanleiding van een door ons gevoerd econometrisch onderzoek dat u hier kunt teruglezen.

Kort gezegd kwam het erop neer dat voor iedere 50 miljard euro nieuw geld in de economie er een koersimpuls van 2 procent verwacht kon worden. Het vooruitzicht was destijds dat er in ieder geval 800 miljard euro nieuw geld gedrukt zou worden met als gevolg een opwaartse koersverwachting van ruim 30%. Kijk ik dan nu naar de AEX-index dan zie ik deze ruim 20% boven de koers van mei 2016 noteert. Tel daar het dividendrendement bij op en het komt in de buurt van de econometrische voorspelling.

Toch vind ik het nog aan de onderkant van de modelverwachting uitkomen. Het is immers ook bekend dat de komende 12 maanden de ECB voor nog in ieder geval ongeveer 400 miljard euro zal bijdrukken. Vanuit deze verwachting kan de koers van de AEX-index nog makkelijk een kleine 20% verder opveren in 2018. Dat betekent een koers op de borden van ruim 600 tot 650 punten.

In hoeverre het terugdraaien van het Amerikaanse verruimingsbeleid hier roet mee in het eten gaat gooien is op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Hooguit kan gesteld worden dat waarderingen van Amerikaanse aandelen reeds fors hoger zijn dan de Europese waarden waardoor deze meer naar elkaar toe zullen bewegen in 2018. Europa duurder en de Verenigde Staten zijwaarts. Als ik naar de kapitaalstromen kijk van de afgelopen kwartalen wordt deze gedachte ondersteund. De afgelopen drie kwartalen zagen we de grootste toestroom van Amerikaanse beleggers richting Europa sinds de afgelopen 10 jaar. Dat is ook duidelijk terug te zien aan de koersvorming van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Zodra een Amerikaanse belegger een Europees aandeel koopt betaalt hij met euro’s en wordt deze duurder ten opzichte van de dollar.

Tenzij het valutarisico wordt afgedekt maar dit zullen de meeste beleggers niet doen gezien de verwachting die men heeft als er Europese aandelen worden gekocht om van een sterker wordend continent te profiteren.

Opvallend om te zien is dat veel Nederlandse vermogensbeheerders ervoor gekozen hebben om overwegend in de Amerikaanse dollars te beleggen terwijl de kapitaalstromen juist richting Europa zijn gericht. Dit drukt het gerealiseerde rendement zoals in onderstaande tabel te zien is. De tabel toont de Vermogensbeheer Rendement-Index (VBR-index) en geeft een beeld van de gemiddelde prestaties van professionele beheerders in Nederland. Afgezet tegen een AEX-index met 14% rendement is een offensief profiel met amper 5% rendement gemiddeld een tegenvallende prestatie dit jaar.

Bron: Vermogensbeheer.nl (VBR-index ​©)