Komt ie of komt ie toch niet dit jaar? Ik heb het over een recessie. De laatste keer dat we die meemaakten, was in 2009. Als we ook dit jaar bespaard blijven, hebben we tien jaar van aanhoudende economische groei te pakken.

De ECB heeft dus niet veel middelen. Maar dat is niet hetzelfde als stellen dat de bank helemaal geen middelen heeft! De bank kan het moment van de eerste renteverhoging in jaren, thans op zijn vroegst in de herfst van 2019, verder naar de toekomst schuiven. Daarnaast kan de ECB de banken voorzien van een nieuwe ronde van speciale leningen, de zogeheten TLTRO’s. Die hebben als voorwaarde dat dat geld uitgeleend wordt aan bedrijven in de eurolanden. Tot slot kan de bank het opkopen van obligaties herstarten, iets waarvan de ECB herhaaldelijk aangegeven heeft te overwegen als de vooruitzichten voor economische groei tegenvallen. Alleen al het aankondigen daarvan zou stimulerend beleid zijn.

De vorig jaar sterk gedaalde olieprijs helpt ook. Die daling is het beste te zien als een forse en onaangekondigde belastingverlaging, omdat de inflatie erdoor gedrukt wordt. Dat drukkende effect zal zich de komende maanden blijven manifesteren.

Daarnaast zou het niet verbazen als de euro dit jaar sterker wordt. Een sterkere euro drukt te inflatie ook al omlaag. In combinatie met dalende werkloosheid en een snellere stijging van de lonen, belooft dat veel goeds voor de koopkracht van de Europeaan. Binnenlandse consumptie is een zeer belangrijke drijfveer voor economische groei. Hierbij hoop ik wel dat de overheden die stijgende koopkracht niet afromen via nieuwe heffingen en extra belastingen.

Ook export is belangrijk voor de economische groei in onze contreien, wat niets anders betekent dat de vooruitzichten voor economische groei in China een belangrijke rol speelt. Ook daar is de groei recent afgenomen maar sindsdien hebben de overheid en de centrale bank veel stimuleringsmaatregelen aangekondigd, die allemaal de groei in loop van dit jaar juist kunnen aanjagen.

Wat roet in het eten kan gooien, is een eventuele escalatie van de handelsoorlog tussen China en de VS en de VS met andere landen. Hoewel het definitief begraven van die strijdbijl niet te verwachten is, lijkt de kans groot dat het conflict ook niet zal escaleren.

Op basis van dat alles sta ik niet verbaasd te kijken als we eind dit jaar onze economie zien aandikken.

Dee column is 21 februari jl. gepubliceerd in DFT.nl