Over het seizoen 2016-2017 kregen directieleden Edwin van der Sar en Marc Overmars een variabele beloning toegekend.

Geen verkeerde prikkels

In de financiële wereld wordt er sterk gekeken of doelstellingen aansluiten bij de beloningsvoorwaarden. Een onderdeel hiervan is dat er geen verkeerde prikkels kunnen zijn. Dit zijn prikkels die of niet aansluiten bij de doelstellingen of die leiden tot het niet handelen in het belang van de stakeholders. Het gaat me niet om de variabele beloning an sich of de hoogte hiervan. Goed werk mag goed beloond worden. Maar als seizoenskaarthouder heb ik wel het gevoel dat er een scheve relatie bestaat tussen de directie en mij als toeschouwer. De directie krijgt een variabele beloning, terwijl ik het vorige seizoen geen enkele Ajax speler met een beker in zijn handen heb gezien.

Het kapitaal

De strategie van Ajax is dat alles in het teken staat van het voetbal. Ajax wil wedstrijden en prijzen winnen met attractief en aanvallend voetbal. Vroeger stond bij Ajax het kapitaal op het veld om deze doelstellingen te verwezenlijken. Tegenwoordig staat zoals bekend het kapitaal bij de bank. Eigenlijk is dit ook een van de doelstellingen van Marc Overmars om voor een variabele beloning in aanmerking te komen. De beloningscommissie van Ajax kent de functie van Marc Overmars een variabele beloning toe bij een potpourri van doelstellingen. Genoemd worden management, organisatie, sportieve prestaties en budget spelersbeleid en transferzaken. Uit het jaarverslag valt verder niet op te maken of deze doelstellingen nog specifieker worden gemaakt. Bottom line is in mijn optiek dat er nergens een link wordt gelegd met het winnen van een prijs via het spelersbeleid en transferzaken, terwijl dit wel een onderdeel van de strategie is van Ajax.

Strategie aanpassen?

Een oplossing kan zijn het winnen van een prijs randvoorwaardelijk te maken voor het toekennen van een variabele beloning. Anders moet Ajax maar zijn strategie aanpassen. Zoals door de behaalde resultaten uit het verleden opgebouwde merknaam van Ajax commercieel zo goed als mogelijk te benutten. Als deze financiële doelstellingen vervolgens worden bereikt, kunnen ze gedeeld worden met de stakeholders. Zoals de seizoenkaarthouders. Als zij niet meer beloond worden met prijzen dan maar met bijvoorbeeld kortingen op hun seizoenskaart.