Sinds de zomermaanden zijn de rente tarieven op lange looptijden aan het stijgen. We denken dat deze verder nog zullen stijgen. In de zomermaanden van 2016 stond de 10 jaars staatsrente nog op een negatieve rente. Nu in januari kent deze een rendement van 0,50%. Onze verwachting is dat deze naar de 1% zal stijgen. Hieronder zullen we de factoren bespreken waarom we denken dat dit zal gebeuren.

1.In de zomermaanden was de Europese headline inflatie nog negatief, inmiddels staat deze al op 1,1%. De verwachting is dat deze als gevolg van de stijgende energieprijzen de komende maanden nog verder zal oplopen, om in het vervolg van het jaar af te weer af te zakken richting de 1%. In mijn beleving wil je normaal gesproken als belegger minimaal gecompenseerd worden voor de inflatie. Daarom zou in theorie de rente op een tien jaars Nederlandse staatslening hoger moeten zijn dan deze inflatie. Dit is ook zichtbaar in onderstaand plaatje. Dit laat het verloop zien van de inflatie en de rente sinds 2001, De inflatie is in het groen weergegeven en het rendement op 10 jaars Nederlandse staat vertegenwoordigt de blauwe lijn. We zien dat normaal gesproken de blauwe lijn van tien jaars staat hoger staat. Dit kan zelfs oplopen tot een paar procent. We zien dat dit nú andersom is, dat de inflatie hoger staat dan de rente. Dit is alleen in tijden van stress gebruikelijk zoals tijdens de eurocrisis in de jaren 2011 en 2012. Op basis van deze grafiek is een rente op tien jaars Nederlandse staat van 1.5% niet eens abnormaal. Hooguit zou je tegen deze stelling kunnen beweren dat de obligatieaankopen van de ECB abnormaal zijn en dat daarom de grafiek nu afwijkt.

 

  1. In de Verenigde Staten is de lange rente aan het oplopen. Na de verkiezing van Trump is de 10 jaars Amerikaanse rente gestegen van 1,70% naar 2,40%. De plannen van Trump om belastingen te verlagen en de overheidsuitgaven te doen laten stijgen zijn in theorie ook rente verhogend. De voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank heeft ook recent gezegd, de korte rente de komende jaren meerdere malen te verhogen. Normaal gesproken is er een correlatie tussen rentebewegingen op tien jaars Amerikaanse staat en 10 jaars Nederlandse en Duitse staat. In onderstaand figuur is de meerjarige correlatie op weekbasis te zien tussen beide rente tarieven.

We zien dat deze doorgaans 60 á 70 % is maar dat deze recent hard is gedaald. Als deze correlatie weer terugkeert naar het meerjarig gemiddelde dan betekent dit dat of de Amerikaanse rente moet dalen of dat de Nederlandse en Duitse rente moet stijgen. We denken gezien bovenstaande argumenten het laatste.

3.De Europese Centrale Bank koopt iedere maand obligaties op uit de markt. Nu nog voor 80 miljard per maand, maar vanaf het tweede kwartaal wordt dit 60 miljard per maand. Tevens verandert dan de Europese Centrale Bank ook de criteria van de aankopen. Dit zal er in de praktijk toe leiden dat de ECB meer kortere leningen zal kopen en minder lange leningen. Uiteraard hebben de kwantitatieve aankopen van de ECB een drukkend effect op de rente, maar dit zal nu minder worden vanaf het tweede kwartaal.

4. Last but not least is een van de meest betrouwbare patronen uit de technische analyse het hoofd schouder patroon. In onderstaand plaatje is duidelijk een omgekeerd hoofd schouder patroon zichtbaar.

Waarbij in maart 2016  en nu in januari 2017 de schouders gevormd zijn. Het hoofd is neergezet tussen juni en september 2016. In het standaard werk ‘Technical analysis of the financial markets’ van Murphy staat beschreven dat het koersdoel  te bepalen is door de verticale afstand van het hoofd tot de neklijn dóór te trekken. We zien dan dat dit in bovenstaand plaatje ertoe leidt dat tien jaars Nederlandse staat naar de 1% kan stijgen.