Donald Trump jr., de zoon van de Amerikaanse president, heeft gelogen. Waar hij eerst nog uitsprak dat er geen contacten zijn geweest met de Russen over belastende informatie over Clinton, moet hij nu bekennen dat er wel degelijk contact geweest is met de Russen. Is het oneerlijke gedrag van Trump jr. te verklaren aan de hand van wetenschappelijk onderzoek?

 

Liegen kost geld

 

De S&P 500 daalde met 0,6% op de tweets waarin hij de mails tussen hem en de Russen publiceerde. Er zijn ook andere vormen van liegen en bedriegen, die de maatschappij schade toebrengen. Denk aan insider trading, match fixing, doping en belastingfraude. Wanneer iets economische consequenties heeft, is het vaak belangrijk genoeg om verder te onderzoeken. En dit wordt dan ook gedaan. Dan Ariely vertelt hierover in het boek ‘Honest Truth about Dishonesty’ aan de hand van uitgevoerde experimenten. De experimenten leggen bloot waarom en wanneer er vals gespeeld of gelogen wordt. Interessante resultaten volgden uit deze experimenten. Ariely ontdekte de factoren, die geen effect hebben op de kans op oneerlijk gedrag. Bovendien ontdekte hij de factoren, die de kans op oneerlijkheid juist verhoogden dan wel verlaagden. Hoe kunnen we het gedrag van Trump jr. verklaren als we zijn gedrag duiden in de context van deze resultaten, die uit deze experimenten zijn voortgevloeid? Hieronder zal ik per subcategorie de uitkomsten koppelen aan de casus van Trump jr.

 

Geen effect

 

Het onderzoek wees uit dat de hoogte van de beloning en de kans dat je gepakt wordt geen effect hebben op de kans op oneerlijk gedrag.

 

Wanneer we deze factoren betrekken op het oneerlijke gedrag van Trump jr., is het van belang aan te stippen dat hij onderdeel was van het campagneteam van Trump sr. en er bij het overleg met de Russen ook andere leden van de campagne betrokken waren. Dit maakt het liegen van Trump jr. onderdeel van de campagne, die de missie had Trump sr. president van de Verenigde Staten te maken. Hoewel de beloning, namelijk invloed uitoefenen op de besluitvormingen in één van de grootste economieën, erg groot is, zou dit geen invloed moeten hebben op dergelijk gedrag. Volgens het onderzoek zou de pakkans ook geen invloed moeten hebben op zijn gedrag.

 

Grote kans

 

Daarnaast toonde Ariely aan dat de volgende factoren zorgen voor het vergroten van de kans op oneerlijkheid: de mogelijkheid om het te rationaliseren, het aanwezig zijn van een belangenconflict, de mate van creativiteit van de persoon, de cultuur van de omgeving, de beloning voor anderen en de fysieke staat van de persoon (denk aan stress en uitputting).

 

Er zijn echter wel factoren aan te duiden, die de kans op het oneerlijke gedrag van Trump jr. hebben vergroot. Te beginnen met de mogelijkheid om het gedrag te rationaliseren. Ongetwijfeld gelooft Trump jr. in het hogere doel, namelijk Trump sr. aan de macht te krijgen in de VS. Laten we ervan uitgaan dat Trump jr. er daadwerkelijk van overtuigd is dat dit goed voor de VS en de rest van de wereld is. Deze overtuiging zorgt ervoor dat zijn gedrag te rationaliseren is. Het belangenconflict tussen Trump en Clinton is in een dergelijke strijd van de macht evident. Dit vergroot de kans op dergelijk gedrag nog meer. Dat de participanten van een campagneteam over een grote mate van creativiteit beschikken, lijkt mij haast één van de functievereisten, die in een vacature voor een dergelijke functie is opgenomen. Verder is het niet de eerste keer dat presidenten en diens campagneteams liegen en bedriegen om in het zadel van het Witte Huis te komen of te houden en vaak zijn ze er nog mee weggekomen ook. Tevens is het voeren van een campagne inzake het presidentschap in de VS zonder twijfel een stressvolle periode, waarbij de leden van het campagneteam redelijk uitgeblust zullen zijn. Al deze factoren vergroten volgens het onderzoek van Ariely de kans op oneerlijkheid.

 

Kleine kans

 

Verder toonden de experimenten aan dat de volgende factoren de kans op oneerlijkheid juist verlaagden: het zweren van een eed of tekenen van een contract inzake de eerlijkheid, morele herinneringen en toezicht.

 

De factoren om de kans op oneerlijkheid te verkleinen waren voor Trump jr. niet erg aanwezig. Hoewel de president een eed moet afleggen aan het begin van zijn presidentsperiode hoeft zijn campagneteam dat niet. Daarnaast moet pas een eed worden afgelegd als deze kandidaat daadwerkelijk president is geworden en werkt het volgens het onderzoek pas als deze persoon hier periodiek aan herinnerd wordt. Toezicht op de campagnes wordt onder andere gevormd door de media. Geen wonder dat het een tactiek van Trump is om de media vleugellam te leggen door ze weg te zetten als uitdragers van ‘fake news’. Ironisch dat de verwijten aan de media, dat ze oneerlijk zijn, tegelijkertijd het toezicht voor Trump en zijn team wegneemt en derhalve de kans op oneerlijk gedrag van Trumps campagneteam stimuleert.

 

Experiment Trump

 

Om deze actie als een wetenschappelijke casus op te nemen in het onderzoek van Dan Ariely gaat misschien te ver. Het is echter wel verwonderlijk hoe deze resultaten van het wetenschappelijke onderzoek zo duidelijk terug te zien zijn in het gedrag van het campagneteam van Trump. Dan Ariely mag Trump en diens campagneteam wel bedanken in het voorwoord van toekomstige nieuwe uitgaven van zijn boek. Het zou mij niets verbazen als de presidenten van de VS en de weg daar naar toe op zichzelf al veldexperimenten van Dan Ariely zijn.