Sinds een aantal jaren stijgt de instroom in zogenaamde passieve beleggingsfondsen.
Dit zijn fondsen die als het ze het echt zuiver doen passief een index volgen. ‘Sit back and enjoy the ride’ zeg maar. De groei werd ondersteund door onderzoeken, waarbij de resultaten van passieve fondsen beter zouden zijn dan die van actief beheerde fondsen. Deze vergelijkingen gaan sowieso in zoverre mank, doordat in het verleden de kosten van actief beheer vele malen hoger waren dan in het heden. Hoge kosten gaan immers ten koste van het rendement voor de klant, want het netto rendement voor de klant is bruto rendement gerealiseerd vanuit de markt minus de kosten.

De 84 jarige goeroe van het passief beleggen Burton Malkiel, die ooit beweerde dat apen die darts gooien op de koersenpagina van de Wall Street Journal op deze wijze net zo goed aandelen konden selecteren als professionele beleggers, draait een beetje bij. Nu stelt hij dat actieve professionele beleggers, mits ondersteund door algoritmes wel degelijk waarde kunnen toevoegen.
Daarnaast blijkt dat in tijden wanneer de koersen niet alleen maar omhoog lopen, zoals nu bij obligaties het geval is, het blijkbaar moeilijker wordt voor passieve beleggers om nog enig rendement te maken.

Dat dit wereldwijd invloed heeft op de instroom van passief ten opzichte van actief blijkt uit onderstaand plaatje, wat laat zien dat de instroom in actief beheer dit jaar aan het stijgen is.

Bron: Financial Times

Dit wordt verder binnenlands ondersteund door een onderzoek van de vermogensbeheervergelijker vermogensbeheer.nl, die de beleggingsresultaten van 70 banken en vermogensbeheerders over de eerste zes maanden van 2017 heeft berekend en vergeleken. Zij stellen dat in het meest gangbare defensieve beleggingsprofiel het gemiddelde rendement over de eerste twee kwartalen in 2017 0,3% is. Daarbij wordt door hen de volgende kanttekening geplaatst dat actieve beheerders over de gehele linie betere resultaten laten zien dan passieve. Dit geldt voor zowel het aandelengedeelte als het obligatiegedeelte. Voor obligaties is dit overigens het vierde kwartaal op rij, zo valt te lezen uit het rapport. Bij een aantal passieve beheerders staat er soms een negatief rendement van min één procent.
Bij ons bedrijf beleggen we op actieve wijze. We gaan op zoek naar markt inefficiënties en werken met een visie. En op dit moment is de visie dat de lange rente zal gaan oplopen en dat je daardoor op actieve wijze je obligatieportefeuille moet afdekken en niet in obligaties met een negatief rendement moet beleggen om rendementen te genereren voor je klanten. Onze beleggingsresultaten over de eerste zes maanden van 2017 staven dan ook het onderzoek van vermogensbeheer.nl. We hebben binnen het defensief profiel een rendement van 3,3% behaald voor de klanten op de modelportefeuilles.