De Nederlandse overheid helpt de nationale industrie door garanties te verstrekken op de leningen voortkomende uit exporten. Dit gebeurt door een aangewezen instantie, in Nederland is dit Atradius. Dutch State Business.  Zij ziet toe op onmiddellijke uitbetalingen van de cashflows, mocht de koper van het Nederlandse product in gebreke blijven.

De combinatie van deze garantie en extra rendementsopslag maakt dat deze categorie leningen zeer interessant zijn voor institutionele beleggers. Deze leningen kennen geen extra kapitaalsbeslag voor institutionele beleggers onder Solvency II en nFTK.

Hans Rosenberg
Hans RosenbergManaging Partner +31(0)20 504 04 10
Robin Bakker MSc
Robin Bakker MScInstitutional Sales +31(0)20 504 04 10