Decentrale overheden gebruiken veelal onderhandse leningen om te voorzien in hun financieringsbehoeften. Een van de specialiteiten van OHV is het verstrekken van kapitaal aan alle decentrale overheden en het bemiddelen bij het uitzetten van overtollige liquide middelen.

Door de geldgevers worden langlopende onderhandse leningen aan decentrale overheden gezien als een relatief veilige belegging. Hierdoor kunnen de beleggers de leningen solvabiliteitsvrij op hun balans nemen. Het voordeel voor de geld nemende decentrale overheden is dat zij via deze beleggers tegen gunstigere tarieven leningen kunnen aantrekken.

Naast het opnemen van kapitaal beschikken decentrale overheden regelmatig over middelen die zij nog niet kunnen besteden aan hun publieke taak. Volgens de wet financiering decentrale overheden (fido), moeten decentrale overheden hun overtollige liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Zij mogen eveneens uitlenen aan andere decentrale overheden, waardoor er de mogelijkheid is om meer rendement te behalen.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot decentrale overheden ?
Neem dan gerust contact op met Peter van Klaveren of Wouter Vrolijk
via email of telefonisch op nummer: +31 (0)20 504 04 10.

Peter van Klaveren
Peter van KlaverenSenior Institutional Sales+31(0)20 504 04 10
Wouter Vrolijk
Wouter VrolijkCorporate & Institutional Clients+31(0)20 504 04 40
Herman Glotzbach
Herman GlotzbachCorporate & Institutional Clients
+31(0)20 504 04 40