Sinds jaar en dag is OHV bemiddelaar in onderhandse leningen. De trend laat zien dat deze alternatieve manier van financieren steeds populairder wordt. In Amerika wordt al meer gebruik gemaakt van deze manier en de afgelopen jaren is de vraag naar onderhandse leningen ook in Europa explosief gestegen. Veel organisaties beginnen in te zien dat deze manier van aantrekken van kapitaal in veel gevallen voordeliger is dan de traditionele methodes. Onderdeel van de bemiddeling is de verzorging van OHV voor de leningsovereenkomsten en de waardering van onderhandse leningen op de balansdatum. Als bemiddelaar is OHV actief binnen een divers aantal sectoren waaronder zorginstellingen, woningbouwcorporaties, nutsbedrijven, decentrale overheden en multinationals.

Zorgsector

Onderhandse leningen die een borgstelling hebben van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)

Woningbouwcorporaties

Onderhandse leningen die een borgstelling hebben van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Decentrale overheden

Provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen

Publiek-private samenwerking (PPS)

Projecten met gehele of gedeeltelijke overheidsgarantie

Ongeborgde leningen

Plain vanilla financieringen zonder garantiestructuur

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot bemiddeling van onderhandse leningen?
Neem dan gerust contact op met Hans Rosenberg of Robin Bakker via email
of telefonisch op nummer: +31 (0)20 504 04 10

Hans Rosenberg
Hans RosenbergManaging Partner+31(0)20 504 04 10
Robin Bakker MSc
Robin Bakker MScInstitutional Sales+31(0)20 504 04 10