Enerzijds bieden wij partijen met een financieringsbehoefte voor vastgoedinvesteringen de oplossing voor hun financiële vraagstukken. Er zijn vele mogelijkheden, waarbij bestaand vastgoed maar ook projectontwikkeling in aanmerking komt voor een lening.  Anderzijds bemiddelt OHV voor partijen die via het verstrekken van directe financiering een aantrekkelijk rendement willen behalen. Dit zijn veelal internationaal georiënteerde instellingen die d.m.v. een vastgoedfonds financiering aanbieden. OHV realiseert dit tegen zeer competitieve marktprijzen, waardoor partijen aan beide zijden van de markt het beste resultaat behalen.

In samenwerking met dochteronderneming Voordegroei wordt ook vastgoedfinanciering aangeboden voor het midden- en kleinbedrijf. Voor deze markt kan kapitaal aangetrokken worden uit de eigen fondsen, maar ook vanuit het netwerk van institutionele partijen. Onderdeel van de bemiddeling door OHV is een soepele uitwisseling en overdracht van informatie, het opstellen van leningsovereenkomsten, de waardering van de lening op de balansdatum en de uiteindelijke verwikkeling van de gehele financiering.

Daphne Penning
Daphne PenningStructured & Real Estate Finance +31(0)20 50 40 410