Als macro-econoom kijk ik naar de ‘grote’ variabelen om te bepalen hoe een economie ervoor staat. Vooral liquiditeit, kredietgroei en vertrouwen bepalen tegenwoordig de mate van economische groei in een continent. Liquiditeit kunnen we meten aan de hand van geldgroei variabelen zoals bijvoorbeeld M3. De M3 geldhoeveelheid in Europa is de totale hoeveelheid geld die op enig moment in omloop is binnen een economie. Een nadere uitleg is te vinden op wikipedia.

Figuur 1 toont deze M3 geldgroei in de Eurozone. Sinds de monetaire verruiming is aangevangen, is duidelijk te zien dat de hoeveelheid geld in de Europese economie weer groeit met ongeveer 5% per jaar. Wat betreft liquiditeit zit het daarom (voorlopig) wel goed met de Europese economie. De vraag is nu of deze liquiditeit, die extra in het systeem aanwezig is, ook leidt tot een toename van kredietopname bij bedrijven en particulieren.

Figuur 1: M3 geldgroei Eurozone stabiel op hoog niveau

Aangezien er een vergrijzende populatie is in Europa en de bevolkingsgroei hierdoor laag is (rond 1%) kan er voornamelijk meer economische groei gecreëerd worden door de kredietverstrekking te laten groeien. Kredietgroei is derhalve van groot belang voor Europa. Figuur 2 toont de Europese Centrale Bank (ECB) cijfers hieromtrent. Duidelijk is te zien dat krediet opgenomen door huishoudens momenteel fors groeit met meer dan 6% op jaarbasis. Deze niveaus zagen we voor het laatst in 2006. De consument bepaalt ongeveer twee derde van het totale jaarlijkse Bruto Binnenlands Product. Ook hier lijkt het goed te gaan met de Europese economie.

Figuur 2: Kredietgroei huishoudens Europa neemt sterk toe

Kijkend naar het consumentenvertrouwen in Europa in figuur 3 dan is deze opwaarts gericht. Overal in Europa daalt de werkloosheid en stijgen de prijzen van woningen weer. Dit geeft de consument meer vertrouwen in de toekomst zoals blijkt uit de figuur. Ook hier is te zien dat er een opwaartse trend in het vertrouwen aanwezig is sinds een aantal jaar.

Figuur 3: Consumentenvertrouwen Europa opwaarts gericht

Aan het begin van deze column gaf ik aan dat liquiditeit, kredietgroei en vertrouwen van belang zijn voor toekomstige economische groei in Europa. Op al deze vlakken zie ik voldoende draagvlak voor de Europese economie om verdere groei te laten zien. In figuur 4 wordt de economische groei tot en met het tweede kwartaal van 2017 getoond. Momenteel groeit onze economie met meer dan 2% op jaarbasis en lijkt de trend opwaarts gericht. De Europese economie is daarmee redelijk op stoom gekomen en het einde van deze groeiperiode lijkt daarmee voorlopig nog niet in zicht.

Figuur 4: Aantrekkende economische groei in Europa