Beleggers hebben de neiging om deel te nemen aan investeringen met een hoger risico, wanneer de onzekerheid gezien de economische situatie als laag wordt ervaren. En dat geldt vanzelfsprekend andersom ook.

Maar of daarom de prijzen van diverse assets uiteindelijk altijd het risicosentiment van de markt zullen reflecteren, is nog maar de vraag.

Als bedrijfswinsten groeien, de macro-economische vooruitzichten goed zijn en centrale banken een accommoderend beleid voeren, ervaren beleggers doorgaans minder marktrisico. Hierdoor zijn ze positief gestemd en durven offensief te investeren.

Risk-On/Risk-Off

Niet alle asset-classes hebben hetzelfde risico. Aandelen bijvoorbeeld worden over het algemeen gezien als risicovollere activa dan obligaties. Daarom wordt een markt waarin aandelen beter presteren dan obligaties wel een risk-on-omgeving genoemd. Wanneer aandelen worden verkocht en beleggers vluchten naar staatsobligaties of in andere veilige havens, wordt gezegd dat het een risk-off situatie is. Die waarden bieden in tijden van nood bescherming in beleggingsportefeuilles.

Economische cyclus

Elke economische cyclus is uniek en de oorzaak en gevolg verschillen in tijd en per regio. Daardoor zal de balans tussen risico en rendement ook afwijken.

Want moet je met de huidige lage rente in Europa je belang in vastrentende waarden wel vergroten als je het beleggersrisico wil reduceren? En wil je als belegger in de VS op de huidige niveau’s nog wel in aandelen zitten als het rendement in 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties 3 procent is?

De stand van zaken op financieel gebied verschilt in de regel per land en dat biedt uitdagingen. De situatie in Amerika bijvoorbeeld verschilt momenteel aanzienlijk ten opzichte van de Europese.

Zo laat het beleid van de centrale banken een groot verschil zien. Terwijl de Amerikaanse centrale bank monetair aan het verkrappen is, koopt de ECB nog maandelijks voor miljarden aan obligaties op en is het moment van de eerste renteverhoging nog zeker een jaar verder weg.

Belastingverlagingen

Ongetwijfeld hebben de belastingverlagingen voor bedrijven in de VS van president Trump het contrast nog groter gemaakt. Zo zorgt de belastinghervorming er voor dat opgespaarde kasreserves van Amerikaanse bedrijven in het buitenland worden teruggebracht naar de VS tegen een drastisch gereduceerd tarief.

Amerikaanse multinationals hebben de afgelopen decennia ongeveer $2700 miljard aan buitenlandse inkomsten opgespaard buiten de VS, om Amerikaanse belastingen te ontwijken.

Volgens insiders komen de belastingverlagingen overwegend ten goede aan de aandeelhouders. Zo verhogen bedrijven hun dividenduitkeringen en kopen eigen aandelen terug. Analisten hebben voorspeld dat ondernemingen dit jaar bij elkaar een recordbedrag van $800 miljard zullen besteden aan het terugkopen van aandelen.

Bovenstaande is mijns inziens dan ook de voornaamste reden dat er een flinke discrepantie zit in totaalrendement tussen deze continenten het afgelopen jaar.

Bruikbare strategie

Investeerders kunnen minder risico nemen hetzij defensiever beleggen door onder andere: de kredietwaardigheid van de portefeuille verhogen, de duratie van obligaties verlagen, renterisico’s afdekken, spreiden in factoren, minder blootstelling in groeiaandelen, meer exposure naar waarde-aandelen of meer alternatieve waarden als belegging opnemen. Er zijn tegenwoordig diverse beleggingsfondsen in de markt die hierop kunnen inspelen.

Tot slot nog drie tips om de verhouding tussen risico en rendement in een beleggingsportefeuille te optimaliseren.

  1. spreiden

Spreiding is een goede strategie om het risico van beleggen te verlagen. De richting van wereldwijde financiële markten laat zich niet voorspellen. Op basis van marktkapitalisatie zou men verhoudingsgewijs moeten beleggen in aandelen van opkomende markten zoals China, De Verenigde Staten en Europa, waardoor het valutarisico ook gelijkmatig wordt verdeeld.

  1. lange termijn

Een economische wetmatigheid beloont risico door op lange termijn te beleggen. Het blijft altijd moeilijk om uw winst niet te pakken en zeker om je verlies te moeten nemen. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe groter het risico dat u kunt permitteren. De kans dat zepers kunnen worden goedgemaakt, is per slot van rekening groter op lange dan op korte termijn.

  1. combineren

Door combinaties te maken van beleggingscategorieën in een portefeuille kunt u de volatiliteit en dus het risico verlagen. Door een laag gecorreleerde asset mix samen te stellen kan zelfs het verwachte rendement toenemen, terwijl het risico afneemt.

Deze column is 25 september jl. gepubliceerd op IEX.nl