Een manier om méér rendement uit obligatiebeleggingen te genereren is door te beleggen in andere valuta. En dan uiteraard in de valuta waarvan je verwacht dat deze in waarde gaat stijgen.
Idealiter doe je dit door kortlopende obligaties van veilige debiteuren aan te kopen zodat er zo weinig mogelijk koersrisico wordt gelopen. Je belegt immers met deze transactie voor de valutaopbrengst.

De Amerikaanse dollar is een valuta welke een goed moment kent om in te stappen. De EURUSD beweegt de afgelopen twaalf maanden tussen de 1.06 en 1.16. Hieronder is zichtbaar dat EURUSD zich nu aan de bovenkant van dit kanaal begeeft.

grafiek-meerrendement

Naar mijn mening zijn er twee redenen waarom de Amerikaanse dollar er nu wat zwakker bij ligt. De eerste reden is dat ‘we’ in de markt er vanuit gingen dat de Amerikaanse centrale bank in 2016 haar rente viermaal zou verhogen. Deze verwachtingen zijn naar beneden bijgesteld naar slechts twee of éen keer. Deze bijstelling werd door de Amerikaanse centrale bank voornamelijk ingegeven door de verslechterde globale economische situatie, die aan het eind van 2015 ontstond door de daling van de grondstoffenprijzen. De andere reden ligt in het zogenaamde Shanghai akkoord, waarbij vermoed wordt dat de leidende landen zouden hebben besloten de stijging van de Amerikaanse dollar tot stilstand te brengen om zo de grondstof exporterende landen wat meer lucht te geven, doordat veel van hun schulden in de Amerikaanse dollar waren uitgegeven.

Feit blijft dat de Amerikaanse centrale bank als een van de weinige centrale banken in ieder geval zijn rente gaat verhogen. De voornaamste reden hiervoor is de betere werkloosheidscijfers in de Verenigde Staten. Waar zij een werkloosheidspercentage van vijf procent kennen, hebben wij in Europa een werkloosheidspercentage van net boven de tien procent. Mede hierom houdt de Europese Centrale Bank tot ver in 2017 haar rente laag.

Een internationale neutrale belegger zal kiezen voor valuta’s waar de obligatiebeleggingen een hogere rente kennen. Een speculant zal zelfs kiezen om te lenen in valuta’s met een lage rente om deze gelden dan weer te beleggen in valuta’s met een hogere rente.

Al deze redenen zullen op termijn leiden tot een daling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Om hiervan gebruik te maken heb ik tien obligaties geselecteerd, die in de Amerikaanse dollar zijn uitgegeven. Ze kennen allemaal een relatief korte looptijd zodat het koersrisico beperkt is en volop gebruik gemaakt kan worden van de stijging van de valuta.

ohv-security

 

 

Erik Bakker is managing partner van OHV.